• slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

OPIEKA 24 H i REHABILITACJA PO OPERACJACH CHIRURGICZNYCH, ORTOPEDYCZNYCH, NEUROCHIRURGICZNYCH

 Zrzut ekranu 2015-04-21 o 21.31.34

 1. Nad prawidłowym przebiegiem pobytu i rehabilitacji czuwa lekarz – dyrektor medyczny ośrodka.
 2. Obchód internistyczny wszystkich pacjentów co 2 tygodnie
 3. Profesjonalna kontynuacja opieki i rehabilitacji po   zakończonym pobycie w szpitalu
 4. Terapia zajęciowa  – nielimitowany czas pobytu na sali spotkań pod opieką terapeuty
 5. Ośrodek jest perfekcyjnie przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych i stale leżących.
 6. Cewniki wymieniane są co 14 dni i usługa ta jest dodatkowa płatna.
 7. Minimalny pobyt w ośrodku to 30 dni. Pobytu krótsze, 14 dni, możliwe za zgodą. Przedłużanie następuje   o kolejne 14 dni,  w miarę dostępności miejsc na oddziałach pobytowych i rehabilitacji,   na takich samych warunkach cenowych – podanych poniżej. O fakcie chęci przedłużenia umowy prosimy o informację do maksymalnie 5 dni przed zakończeniem umowy. Po tym terminie, ze względu na planowane nowe przyjęcia przedłużenie pobytu nie będzie możliwe.
 8. Pobyty po operacjach neurochirurgicznych dotyczą pacjentów po operacji kręgosłupa. Operacje głowy – zapraszamy do zakładki dotyczącej opieki i rehabilitacji po udarze/urazie mózgu.
 9. Rehabilitacja rozpoczyna się od drugiego dnia pobytu pacjenta i kończy w ostatnim dniu umowy.

ŚWIADCZENIA

PACJENT POSZPITALNY, w pełnym kontakcie, bez komplikacji pooperacyjnych, żywienie doustne, oddech samodzielny, wymagający pielęgnacji szwów pooperacyjnych, wymiany opatrunków, ściągnięcia szwów wraz z wizytą kontrolną lekarzy:chirurg/ ortopeda/neurochirurg. Rehabilitacja na sali ćwiczeń.

 1. Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z łazienką, łóżkami rehabilitacyjnymi z systemem przywoławczym, TV i WiFi
 2. 5 posiłków dziennie lub indywidualna dieta (cukrzycowa, wątrobowa)
 3. całodobowa opieka pielęgniarska i personelu pomocniczego
 4.  lekarz – ortopeda/neurochirurg/chirurg (w zależności od przyczyny pobytu w ośrodku i przebytej operacji) – 1 x w ciągu 30 dni trwania umowy.
 5. obchód internistyczny 2 x w miesiącu
 6.  pomiar temperatury i ciśnienia tętniczego
 7. rehabilitacja – ćwiczenia – (60 min. dziennie) od poniedziałku do piątku
 8. nielimitowane napoje ciepłe (kawa, herbata) i woda

Cena: 5000* zł/30 dni  – Rozszerzenie rehabilitacji do 120 min. + 800 zł

Cena: 2700* zł/14 dni. Rozszerzenie rehabilitacji do 120 min. + 500 zł. Przedłużanie o kolejne 14 dni, za zgodą, w miarę dostępności miejsc, o kolejne 14 dni, na tych samych warunkach cenowych.

Osoby po  przebytych operacjach, kontynuujące rehabilitację – samodzielne, zapraszamy na nasze znakomite, intensywne turnusy rehabilitacyjne.

* pozostałe świadczenia tj. rozszerzenie rehabilitacji o zabiegi   fizykalne, hydroterapię, masaż ,możliwe jest   na życzenie i wyłącznie za zgodą lekarza.

* leki, artykuły higieny, specjalistyczne opatrunki, użycie specjalistycznego sprzętu (np. respirator, ssaki), wymiana cewników, wymiana rurek tracheostomijnych– są dodatkowo płatne wg cennika świadczeń dodatkowych.

* Inne niż w zakresie świadczeń konsultacje lekarzy specjalistów   (kardiolog, okulista…) dostępne są za dodatkową opłatą. Wizyty lekarskie w ośrodku – wg stawek lekarzy + 20 zł za organizację.

* Organizacja wizyt lekarzy specjalistów  oraz szczególnej diagnostyki ( rezonans, tomograf, RTG, itp) poza ośrodkiem: wg cennika lekarza/placówki realizującej badanie + transport medyczny + 100 zł za organizację  wizyt i badań.

* Badania podstawowe (krew i mocz)  na zlecenie lekarza ośrodka: wg cennika świadczeń dodatkowych Leśnej Polany.

UWAGA:

 1. Stawka za dzień liczona jest od dnia przybycia pacjenta, bez względu na porę. Dzień przyjęcia jest dniem organizacyjnym, w którym Pacjent przechodzi pod całodobową opiekę personelu, otrzymuje zakwaterowanie, posiłki, a także ustalany jest plan jego pobytu oraz rehabilitacji, która rozpoczyna się w drugim dniu pobytu, a kończy w ostatnim. Pacjent opuszcza ośrodek po zrealizowaniu rehabilitacji, o dowolnej porze. Lekarz „Leśnej Polany” zapoznaje się z Pacjentem w ciągu 24 h od dnia przybycia.

 2. Udzielanie informacji osobom bliskim nt. przebiegu pobytu i rehabilitacji następuje wyłącznie w drodze osobistego kontaktu osoby uprawnionej czyli wskazanej przy podpisaniu umowy w druku Osoby Uprawnione do Kontaktu, stanowiącego integralną część umowy. Informacje w drodze telefonicznej nie są udzielane. Administracja ośrodka nie posiada żadnych medycznych danych na temat pobytu Pacjenta, ponieważ nie ma wglądu w gromadzoną na miejscu  dokumentację oraz nie ma codziennej wiedzy o decyzjach personelu medycznego, pielęgniarskiego i fizjoterapeutycznego.

 3. Realizacja na terenie ośrodka diet np. wyłącznie wegetariańskich lub innych z racji przekonań, upodobań czy przyzwyczajeń, zażywanie własnych suplementów, mikstur etc… możliwa jest wyłącznie w porozumieniu i za zgodą lekarza ośrodka, a ich dawkowanie odbywa się przez personel pielęgniarski. Samodzielne zażywanie jakichkolwiek leków czy suplementów, nie zawartych w zleceniach lekarskich, jest zabronione.

Galeria zdjęć       Zapraszamy na film o Leśnej Polanie          Legalność działania            Opinie o nas

KONTAKT

w dni powszednie  8.15 – 17.oo oraz w soboty  10.oo – 16.oo –  TEL: 91 385 67 00
w dni powszednie 9.oo – 15.ooTEL: 697 132 444 (Justyna)
w dni powszednie 16.00 – 20.oo oraz soboty i niedziele od 16.oo – 19.00TEL: 600 924 107 (Ewa)
sekretariat@lesnapolana24.pl