• slidebg1
 • Leśna Polana – Maciej Rozenek – Polecam!
  Polecam! Wyjątkowe miejsce – Leśna Polana – Maciej Rozenek
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

OPIEKA 24H I REHABILITACJA W ŚPIĄCZCE/STANACH WEGETATYWNYCH

Rehabilitacja po udarze mózg, osób w śpiączce oraz stanach wegetatywnych

Ważne informacje: Zasady przyjęcia i pobytu

Zaliczki na pobyt

Ze względu na różnorodność zagadnień organizacyjnych, prawnych oraz finansowych, związanych z pobytem w naszym ośrodku, uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi poniżej.

 1. Nadzór lekarski nad prawidłowym przebiegiem pobytu sprawuje specjalista neurolog dr n med.Marta Bott-Olejnik
 2. Oferujemy profesjonalną kontynuację opieki i rehabilitacji po udarze / urazie  mózgu – osobom tuż po zakończonym pobycie w szpitalu lub przebywającym już w domu, wymagającym  całodobowej opieki pielęgniarki i personelu opiekuńczego, kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz rehabilitacji.
 3. Terapia zajęciowa jest skierowana na ćwiczenia funkcji poznawczych mózgu oraz rehabilitację społeczną. Realizowana jest od poniedziałku do piątku bez limitowanego czasu pobytu na sali spotkań pod opieką terapeuty
 4. Ośrodek jest perfekcyjnie przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych i stale leżących.
 5. Przyjmujemy pacjentów z cewnikami, sondami, PEG- iem, rurką tracheostomijną.
 6.  Założenie/wymiana cewnika/sondy/rurki tracheostomijnej  są  usługami dodatkowo płatnymi
 7. Założenie rurki tracheostomijnej/ PEG’a odbywa się wyłącznie w warunkach szpitalnych, a pacjenci zostają skierowani na ten zabieg przez lekarza ośrodka.
 8. Wymiana rurki tracheostomijnej jest realizowana na terenie ośrodka, wyłącznie przez lekarza anestezjologa i jest usługą dodatkowo płatną wg obowiązującego cennika świadczeń dodatkowych.
 9. Pobyty poniżej 30 dni rozliczane są wg stawek dziennych podanych w nawiasach poniżej, przy czym  minimalny pobyt w ośrodku to 14 dni, z wyłączeniem pacjentów z rurką tracheostomijną.
 10. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia i konieczności zastosowania procedur medycznych zarezerwowanych do lecznictwa  szpitalnego, pacjent kierowany jest do szpitala. Koszt transportu ponosi pacjent. W trakcie pobytu w szpitalu kadra Leśnej Polany nie świadczy usług opieki. W tym czasie nadzór nad pacjentem sprawuje personel szpitalny oraz rodzina.
 11. W przypadku stanu zagrożenia życia wzywane jest pogotowie ratunkowe, a decyzję co do dalszych działań podejmuje zespół pogotowia.O fakcie konieczności wezwania PR rodzina zostanie poinformowana po zakończeniu działań.
 12. Rehabilitacja rozpoczyna się od drugiego dnia pobytu pacjenta i kończy w ostatnim dniu umowy. Realizowana jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dokonujemy zwrotów za dni ustawowo wolne od pracy wypadające w trakcie pobytu (dnia świąteczne). Rozliczeniom i zwrotom nie podlega również nieobecność pacjenta na rehabilitacji z jakiegokolwiek powodu (przepustka, pobyt w szpitalu, infekcja). Nie zdarza się odwołanie rehabilitacji przez personel. W przypadku nieobecności fizjoterapeuty prowadzącego jest on zastąpiony czasowo, na okres swojej nieobecności, przez innego fizjoterapeutę.
 13. Ceny nie zawierają kosztu leków, pampersów i środków higieny osobistej. W pampersy i środki higieny specjalistycznej można się zaopatrywać również na terenie Leśnej Polany.
 14. Każdy pobyt wymaga złożenia depozytu w recepcji ośrodka na potrzeby własne pacjenta (np. zakup środków higieny, brakujących leków itp). Pieniądze złożone w depozycie są osobistą gotówką pacjenta. Prosimy nie wpłacać depozytów na konto spółki. Rozliczenie w oparciu o faktury imienne prowadzą pracownicy recepcji.
 15. Politykę zwrotów finansowych za niewykorzystany  pobyt w przypadku przerwania umowy z przyczyn osobistych czy losowych (zgon) określa ściśle umowa cywilno-prawna zawiera w dniu przyjęcia pacjenta.
 16. Oferta obowiązuje od dnia 12.04.2021 roku.

OFERTA POBYTU

 1. Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z łazienką, łóżkami rehabilitacyjnymi z systemem przywoławczym, TV i WiFi
 2. Całodobowa opieka
 3. Nadzór lekarza neurologa nad prawidłowym przebiegiem pobytu
 4. Codzienny pomiar temperatury i ciśnienia tętniczego
 5. Rehabilitacja indywidualna bierna  – 1 x 45 min dziennie od poniedziałku do piątku

7200 zł

pobyt 30 dni z rehabilitacją indywidualną 45 min od poniedziałku do piątku 

(minimalny pobyt 30 dni)

REHABILITACJA  DODATKOWA ĆWICZENIA:

       45 MIN  + 1700 zł

PAKIETY DODATKOWE (od poniedziałku do piątku)

WSPOMAGAJĄCY:

 1.  dwa zabiegi fizykalne wg zaleceń lekarskich
 2. 30 min masaż ręczny niewładnej strony ciała

+ 1000 zł do ceny pakietu podstawowego.

Odleżyny – dodatkowy koszt materiałów wg zaleceń lekarskich – materiał dostarcza rodzina lub są zamawiane w aptece przez personel i rozliczane na podstawie imiennych faktur.

 

W stanach budzących niepokój, badania podstawowe (krew i mocz) odbywają się na zlecenie lekarza ośrodka, a są realizowane w laboratorium pobliskiego szpitala i płatne wg cennika badań laboratoryjnych Leśnej Polany na koniec okresu rozliczeniowego. Na Państwa życzenie zorganizujemy inne badania diagnostyczne, za które  rozliczenie następuje również wg stawek ośrodka. Transport medyczny wykonywany przez firmę zewnętrzną,  jest usługą dodatkowo płatną.

UWAGA:

 1. Stawka za dzień liczona jest od dnia przybycia pacjenta, bez względu na porę. Dzień przyjęcia jest dniem organizacyjnym, w którym Pacjent przechodzi pod całodobową opiekę personelu, otrzymuje zakwaterowanie, posiłki, a także ustalany jest plan jego pobytu oraz rehabilitacji, która rozpoczyna się w drugim dniu pobytu, a kończy w ostatnim. Pacjent opuszcza ośrodek po zrealizowaniu rehabilitacji, o dowolnej porze. Lekarz „Leśnej Polany” zapoznaje się z Pacjentem w ciągu 24 h od dnia przybycia.
 2. Udzielanie informacji osobom bliskim nt. przebiegu pobytu i rehabilitacji następuje wyłącznie w drodze osobistego kontaktu osoby uprawnionej. Informacje w drodze telefonicznej nie są udzielane. Administracja ośrodka nie posiada żadnych medycznych danych na temat pobytu Pacjenta, ponieważ nie ma wglądu w gromadzoną na miejscu dokumentację oraz nie ma codziennej wiedzy o decyzjach personelu medycznego, pielęgniarskiego i fizjoterapeutycznego.
 3. Sugerujemy rodzinom, których bliscy w wyniku choroby lub urazu tracą choćby tymczasową zdolność samodzielnego stanowienia o sobie, rozpoczęcie procedury sądowej w celu ustanowienia opiekuna prawnego oraz uzyskanie zgody sądu  na umieszczenie swojego bliskiego w ośrodku opiekuńczym.

Galeria zdjęć       Zapraszamy na film o Leśnej Polanie          Legalność działania            Opinie o nas

KONTAKT

w dni powszednie  8.00 – 17.oo oraz w soboty  10.oo – 16.oo –  TEL: 91 385 67 00, 697 132 444
w dni powszednie 17.00 – 20.oo oraz soboty i niedziele od 16.oo – 19.00TEL: 600 924 107
sekretariat@lesnapolana24.pl