• slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

OPIEKA 24H I REHABILITACJA W ŚPIĄCZCE/STANACH WEGETATYWNYCH

Zrzut ekranu 2015-04-21 o 21.31.34

Ważne informacje:  Zasady przyjęcia i pobytu pacjenta

 1. Pacjenci otoczeni są opieką lekarza neurologa i lekarza internisty.
 2. Oferujemy profesjonalną opiekę 24 H i rehabilitację
 3. Ośrodek jest perfekcyjnie przygotowany do obsługi osób  stale leżących.
 4. Wymiana cewnika albo rurki tracheostomijnej są  usługami dodatkowo płatnymi – ceny podano poniżej.
 5. Założenie lub wymiana PEG, założenie rurki tracheostomijnej  odbywa się wyłącznie w warunkach szpitalnych na podstawie skierowania przez lekarza ośrodka.
 6. Minimalny pobyt w ośrodku to 14 dni. Pobyty poniżej 30 dni rozliczane są wg stawek dziennych.
 7. Rehabilitacja rozpoczyna się od drugiego dnia pobytu pacjenta i kończy w ostatnim dniu umowy. Realizowana jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Leki, środki higieny (w tym pampersy) – nie są wliczone w cenę, – dostarcza rodzina lub realizuje ośrodek na podstawie recept (dostarczonych lub wypisywanych przez lekarza ośrodka) i rozlicza na podstawie imiennych faktur wystawionych przez aptekę.
 9. ŻYWIENIE pacjentów w stanie śpiączki i wegetatywnym odbywa się z użyciem diety przemysłowej podawanej metodą PEG. Pacjent powinien być objęty opieką poradnią żywieniowej, która regularnie dostarcza posiłki do ośrodka na nazwisko pacjenta. Potencjalne, dodatkowe jedzenie lub płyny nie generuje dodatkowych kosztów.
 10. Ceny nie zawierają kosztu leków, pampersów i specjalistycznych środków higieny osobistej.

 

 1. Zakwaterowanie w komfortowym pokoju 2-osobowym z łazienką, łóżkami rehabilitacyjnymi z systemem przywoławczym, TV i WiFi
 2. Całodobowa opieka
 3. Lekarz neurolog – 1 x w tygodniu
 4. Obchód internistyczny 2 x w miesiącu
 5. Codzienny pomiar temperatury i ciśnienia tętniczego
 6. Rehabilitacja indywidualne bierna PNF – 1 x 45 min dziennie od poniedziałku do piątku

6000 zł/pobyt 30 dni z  rehabilitacją indywidualną  45 min od poniedziałku do piątku 

( 230 zł/doba dla pobytów krótszych)

 odleżyny – dodatkowy koszt materiałów wg zaleceń lekarskich – materiał dostarcza rodzina lub są zamawiane w aptece przez personel i rozliczane na podstawie imiennych faktur.

REHABILITACJA DODATKOWA:

Indywidualna (45 min) + 1100 zł/30 dni ( 60 zł/h pobyty krótsze)

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE

 • wymiana cewnika – 50 zł ( z materiałem)
 • wymiana rurki tracheostomijnej  przez lekarza anestezjologa – 250 zł ( z materiałem)
 • kroplówki ( w razie konieczności) – koszt odpowiedniej kroplówki wg faktury imiennej wystawionej przez aptekę (może dostarczyć rodzina)
 • badania laboratoryjne wg cennika badań laboratoryjnych ośrodka
 • konsultacje lekarzy specjalistów    (chirurg, ortopeda, neurochirurg, okulista, laryngolog, psychiatra, ginekolog, dermatolog)  realizowane na terenie ośrodka – 150 zł
 • fryzjer, podolog – wg stawek usługodawców – rozliczenie z depozytu na podstawie paragonu usługodawcy.
 • zabiegi  z zakresu rehabilitacji (fizykalne, masaże, hydromasaż) dostępne są na życzenie i za zgodą lekarza – rozliczane wg cennika zabiegów rehabilitacyjnych
 • pokoje 1 osobowe dostępne na życzenie i w miarę możliwości. Opłata dodatkowa +50% ceny pakietu podstawowego.

 Zmiana stanu pacjenta, tak polepszenie jak i pogorszenie,  skutkuje zmianą świadczeń dodatkowych, wyrażoną w aneksie do umowy.

W stanach budzących niepokój, badania podstawowe (krew i mocz)  odbywają się na zlecenie lekarza ośrodka, a są realizowane w laboratorium pobliskiego szpitala i płatne  wg cennika badań laboratoryjnych Leśnej Polany na koniec okresu rozliczeniowego. Na Państwa życzenie zorganizujemy inne badania diagnostyczne, za które  rozliczenie następuje również wg stawek ośrodka. Transport medyczny wykonywany przez firmę zewnętrzną,  jest usługą dodatkowo płatną.

UWAGA:

 1. Stawka za dzień liczona jest od dnia przybycia pacjenta, bez względu na porę. Dzień przyjęcia jest dniem organizacyjnym, w którym Pacjent przechodzi pod całodobową opiekę personelu, otrzymuje zakwaterowanie, posiłki, a także ustalany jest plan jego pobytu oraz rehabilitacji, która rozpoczyna się w drugim dniu pobytu, a kończy w ostatnim. Pacjent opuszcza ośrodek po zrealizowaniu rehabilitacji, o dowolnej porze. Lekarz „Leśnej Polany” zapoznaje się z Pacjentem w ciągu 24 h od dnia przybycia.
 2. Udzielanie informacji osobom bliskim nt. przebiegu pobytu i rehabilitacji następuje wyłącznie w drodze osobistego kontaktu osoby uprawnionej czyli wskazanej przy podpisaniu umowy w druku Osoby Uprawnione do Kontaktu, stanowiącego integralną część umowy. Informacje w drodze telefonicznej nie są udzielane. Administracja ośrodka nie posiada żadnych medycznych danych na temat pobytu Pacjenta, ponieważ nie ma wglądu w gromadzoną na miejscu  dokumentację oraz nie ma codziennej wiedzy o decyzjach personelu medycznego, pielęgniarskiego i fizjoterapeutycznego.

Galeria zdjęć       Zapraszamy na film o Leśnej Polanie          Legalność działania            Opinie o nas

KONTAKT

w dni powszednie  8.00 – 17.oo oraz w soboty  10.oo – 16.oo –  TEL: 91 385 67 00, 697 132 444
w dni powszednie 17.00 – 20.oo oraz soboty i niedziele od 16.oo – 19.00TEL: 600 924 107
sekretariat@lesnapolana24.pl