• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

ZALICZKI NA TURNUSY ORAZ POBYTY OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNE

Zrzut ekranu 2015-04-21 o 21.31.34

Rezerwacja terminów na nasze  pobyty i turnusy rehabilitacyjne odbywa się w sposób następujący.

1. Rezerwacja wstępna – ustalenie możliwego  terminu przyjęcia drogą telefoniczną, email. Czas trwania 24 h.

2. Rezerwacja ostateczna, po upływie 24 h od momentu rezerwacji wstępnej, na podstawie zaliczki w wysokości 30% za całość pobytu.

3. Rezygnacja z pobytu:

Może nastąpić w każdej chwili z uwzględnieniem następujących zasad.

1) do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu – zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

2) poniżej 7 dni – zaliczka nie podlega zwrotowi.

Jesteśmy zawsze otwarci na sytuację dotyczącą zmiany terminu pobytu bez utraty wpłaconej,tytułem zaliczki, kwoty.

Nr konta do wpłat:

MTP GRYFICE Sp. z o.o.

ul.Leśna Polana 1

72-300  Rzęskowo

GBS  ( Gospodarczy Bank Spółdzielczy) : 05 8355 0009 0059 0556 2000 0001

Tytuł: turnus rehabilitacyjny lub pobyt opiekuńczo rehabilitacyjny  dla – imię i nazwisko osoby + termin przyjęcia (od)

Dziękujemy.