• slidebg1
 • Leśna Polana – Jacek Rozenek – Polecam!
  Polecam! Wyjątkowe miejsce – Leśna Polana – Jacek Rozenek
 • slidebg1

AKTUALNOŚCI

CEREBROLIZYNA – TERAPIA NEUROLOGICZNA

Nowość w Leśnej Polanie. Cerebrolizyna - wlewy dożylne po udarze/urazie mózgu.

WIĘCEJ

O nas

Zrzut ekranu 2015-04-21 o 21.31.34

Zapraszamy na film o Leśnej Polanie    Foto Galeria   Opinie o nas

FACEBOOK

zachęcamy serdecznie  do odwiedzin naszej strony na Facebook, gdzie pokazujemy codzienną pracę

OŚRODEK NIE POSIADA KONTRAKTU Z NFZ

 1. Leśna Polana nie jest SPA ani sanatorium. Oferta skierowana jest wyłącznie do osób potrzebujących  całodobowej opieki, pomocy w czynnościach dnia codziennego i/lub poszukujących profesjonalnej rehabilitacji.
 2. Spośród wielu ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce, Leśną Polanę wyróżnia całodobowa, profesjonalna opieka pielęgniarki i zespołu pielęgnacyjnego oraz nadzór lekarza internisty oraz lekarza d/s rehabilitacji nad przebiegiem pobytu, który pacjenci mają zapewnione w cenie. Zatem decyzja czy przyjazd do nas ma się odbyć z opiekunem czy nie, zależy od Państwa indywidualnych decyzji. Pobyt opiekuna jest kosztem dodatkowym.
 3. Spośród niezliczonej ilości prywatnych  domów opieki/seniora,gdzie działalność prowadzona jest jedynie na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej – Leśną Polanę wyróżnia posiadanie stosownych wpisów do Rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego, powierzenie obowiązków opiekuna medycznego lekarzowi, który prowadzi nadzór nad zdrowiem, samopoczuciem naszych pacjentów oraz nad prawidłowym wykonywaniem czynności przez  kadrą opiekuńczą i rehabilitacyjną.
 4. Proponujemy trzy rodzaje pobytów: a) opiekuńczo-rehabilitacyjny realizowany na podstawie umowy-cywilno-prawnej (minimalny czas zawarcia umowy 30 dni – opieka całodobowa plus rehabilitacja)  b) turnusy rehabilitacyjne na  dni 14,21,28….dla osób samodzielnych bądź przybywających z opiekunami na podstawie zameldowania do księgi meldunkowej ośrodka na podstawie dowodu osobistego c) turnusy rehabilitacyjne na dni 12,21,28 dla osób przebywających wprawdzie samodzielnie, ale wymagających jednak jeszcze wsparcia personelu w czynnościach dnia codziennego takich jak  np. pomoc przy ubiorze, toalecie, kąpieli, asysta na zabiegi rehabilitacyjne, serwis kelnerski itp. Koszt takiej pomocy wynosi  500 zł za 14 dni turnusowych. Tu jedynym warunkiem jest doskonały kontakt logiczny i słowny oraz rzeczywistość, że mówimy o wsparciu, a nie wykonywaniu wszystkich czynności przy pacjencie.
 5. Opiekę 24h nad pacjentem prowadzi  zespół pielęgnacyjno-opiekuńczy. 
 6. Ze względu na zróżnicowany stan pacjentów istnieje podział: Piętro I – dla pacjentów objętych szczególnym nadzorem medycznym, pielęgniarskim, opiekuńczym. Piętro II – dla stanów lżejszych, w tym turnusów rehabilitacyjnych. Ze względu na komfort psychiczny poszczególnych osób staramy się  nie mieszać pacjentów w różnych stanach. Z tego samego powodu  zastrzegamy sobie  prawo do zmiany pokoju mające na  celu dobór do siebie poszczególnych stanów albo w sytuacjach konfliktowych pomiędzy pacjentami zamieszkującymi w jednymi pokoju.
 7. Oferta turnusów rehabilitacyjnych skierowana jest do osób  samodzielnych, oczekujących profesjonalnej rehabilitacji, poruszających się swobodnie po terenie ośrodka i mogących samodzielnie realizować swój program pobytu, przestrzegając ustalonych godzin zabiegów rehabilitacyjnych, co do zasady niezmiennych przez cały okres turnusu. Nie oferujemy w tym przypadku własnych usług opiekuńczych z wyłączeniem serwisu codziennego sprzątania pokoju, wymiany pościeli raz w tygodniu. Do sprawowania opieki nad pacjentem, który jeszcze nie jest w pełni osobą samodzielną, ale ze względu na znacznie zwiększony w ofercie zakres zajęć rehabilitacyjnych chce być jednak  uczestnikiem  turnusu rehabilitacyjnego, a nie pobytu opiekuńczo-rehabilitacyjnego, zapraszamy osoby towarzyszące pacjentowi na pobyt obejmujący zakwaterowanie i wyżywienie z przejęciem funkcji opiekuńczych albo scedowanie, za dodatkową opłatą i w niewielkim zakresie na personel ośrodka o czym mowa w pkt.4.
 8. Nie zapewniamy rozrywki i organizacji czasu wolnego. W ośrodku nie odbywają się co do zasady żadne wieczorki taneczne, ze względu na często ciężkie przypadki przebywających u nas osób, wymagających spokoju. Rok rocznie jednak  organizowane są wydarzenia w godzinach popołudniowych – koncert, obchody 11 listopada, zawsze święta oraz urodziny naszych pacjentów, o ile ich stan pozwala na organizację tego rodzaju wydarzenia.
 9. Ośrodek posiada Certyfikat Dobrej Praktyki Fizjoterapeutycznej wydanej przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, potwierdzające przygotowanie kadry fizjoterapeutycznej do świadczenia usług na najwyższym poziomie – czego dowodem, są dyplomy i zaświadczenia z  odbytych szkoleń ( poza uzyskaniem tytułu magistra rehabilitacji) będące podstawą do wydania Certyfikatu Dobrej Praktyki Fizjoterapeutycznej
 10. W ramach rehabilitacji realizujemy: kinezytearpię (ćwiczenia ruchowe), fizykoterapię, hydroterapię, krioterapię miejscową, masaże  ręczne i przyrządowe. Zespół pracuje od poniedziałku do piątku dla pobytów opiekuńczo-rehabilitacyjnych oraz w sobotę, fizjoterapeuta dyżurny dla pobytów turnusowych, zgodnie z ofertą.
 11. Ośrodek jest całodobowo monitorowany przez służby przeciwpożarowe.
 12. Wszelkie urządzenia znajdujące się na terenie ośrodka posiadają paszporty identyfikacyjne i podlegają obowiązkowym, okresowym kontrolom stanu technicznego.
 13. Dla zachowania jak najwyższych standardów czystości i higieny ośrodek używa profesjonalnych środków mycia i dezynfekcji: powierzchni, urządzeń, sprzętu i rąk o szerokim spectrum działania: bakteriobójczym, wirusobójczym, prątkobójczym.
 14. Pościel pacjentów jest  prana i odkażana  w profesjonalnej pralni szpitalnej – na podstawie stosownej umowy.
 15. Pokoje szczególnego nadzoru podlegają dodatkowej dezynfekcji lampami bakteriobójczymi oraz po każdym wypisie pacjenta
 16. Pacjenci, którzy  w trakcie pobytu wymagają  pilnego zastosowania specjalistycznego leczenia zarezerwowanego dla lecznictwa szpitalnego są kierowani do szpitala przez lekarza ośrodka.
 17. W przypadku nagłej konieczności skierowania pacjenta do leczenia szpitalnego zwracamy wyłącznie stawkę żywieniową w wysokości 25 zł dziennie. Przez cały okres pobytu w szpitalu pacjent ma zagwarantowane miejsce w ośrodku, na tym samym łóżku w którym przebywał. Rzeczy osobiste mogą być pozostawione w pokoju. Pacjent ma również zagwarantowane miejsce na rehabilitacji, zatem zwroty za niezrealizowaną w tym czasie rehabilitację nie są dokonywane.
 18. Na życzenie, do terapii włączają się oprócz lekarzy specjalistów wymienionych poniżej,  psycholog, neurologopeda – są to usługi dodatkowo płatne. 
 19. Grupowa terapia zajęciowa dostępna jest dla wszystkich codziennie, od poniedziałku do piątku i jest wliczona w cenę pobytu.
 20. Transport medyczny zlecamy profesjonalnej  firmie partnerskiej posiadającej uprawnienia do przewozu pacjentów w różnych stanach. Usługa podlega dodatkowej opłacie.
 21. W przypadku zagrożenia życia wzywamy pogotowie ratunkowe. Rodzinę o tym fakcie powiadamiamy po zakończonych czynnościach zespołu ratunkowego.
 22. Nie wyznaczamy godzin odwiedzin ani czasu przebywania. Uprzejmie prosimy jednak o opuszczanie sal w trakcie toalet czy różnych specjalistycznych działań przy pacjencie wykonywanych przez personel. W tym czasie zapraszamy do komfortowego lobby recepcji, wyposażonego w automaty: kawa i przekąski.
 23. W związku z nową sytuacją epidemiologiczną w jakiej znalazł się cały świat, zastrzegamy sobie prawo całkowitego zakazu odwiedzin lub w sposób bardzo ograniczony możliwość chwilowych spotkań na parterze ośrodka. Wejście na oddziały osób postronnych w trakcie trwania epidemii jest niemożliwy. Odwiedzających obowiązują maseczki ochronne na twarz, umycie i dezynfekcja rąk oraz ograniczenie kontaktu fizycznego z pacjentem Leśnej Polany. Prosimy o dostosowywanie się do próśb, uwag i spostrzeżeń personelu, którego celem jest i będzie ochrona pacjentów Leśnej Polany przed Covid 19, którzy ze względu na swój stan zdrowia są w pierwszej i najwyższej grupie ryzyka.
 24. Recepcja ośrodka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8,oo – 17,oo
 25. W dni świąteczne  kadra administracyjna i rehabilitacyjna nie pracuje.
 26. Przerwanie umowy możliwe  jest w każdym czasie, bez podawania przyczyn, na warunkach finansowych określonych precyzyjnie w umowie.
 27. Dostępność pokoi 1-osobowych możliwa na żądanie, za dodatkową opłatą  i w miarę dostępności miejsc.
 28. Cała oferta Leśnej Polany jest szczegółowo opisana, wraz z zakresem świadczeń w stosownych – w zależności od rodzaju pobytu – zakładkach.
 29. Zamówienie pobytu w Leśnej Polanie odbywa się w drodze kontaktu telefonicznego z personelem recepcji. W trakcie rozmowy pracownik zada szereg pytań dotyczących stanu pacjenta oraz przebiegu dotychczasowego leczenia. W przypadkach szczególnych (np aktywny lub przebyty w przeszłości nowotwór, ) decyzja o przyjęciu  wymaga zgody lekarza ośrodka.

Do dyspozycji Pacjentów Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana” ze świadczeniami obejmującymi opiekę i rehabilitację:

 1. po udarze/urazie mózgu
 2. po przebytych operacjach : chirurgicznych, ortopedycznych, neurochirurgicznych
 3. w stanach wegetatywnych i śpiączkowych
 4. po zakończonym z sukcesem leczeniem nowotworu mózgu i kręgosłupa
 5. wymagających opieki długoterminowej ze względu na utratę możliwości samodzielnego funkcjonowania
 6. przebywających na samodzielnych turnusach rehabilitacyjnych

oddajemy nowoczesny budynek z windami, bez barier architektonicznych, perfekcyjnie przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych lub stale leżących.  2 osobowe pokoje z łazienkami, wyposażone są w  łóżka rehabilitacyjne z systemem przywoławczym, TV i WiFi. Pokoje dla osób o poszczególnych schorzeniach czy potrzebach, rozmieszczone są w czterech niezależnych od siebie skrzydłach z podziałem wymienionym wyżej w pkt.6.  Opiekunem medycznym-lekarzem  ośrodka jest lekarz neurolog dr n med. Marta Bott-Olejnik, kwalifikująca pacjentów do przyjęcia oraz sprawująca nad nimi opiekę medyczną. Wykonujemy, w razie konieczności  badania laboratoryjne na zlecenie lekarza ośrodka – usługa jest dodatkowo płatna.

Konsultacje lekarzy  pozostałych specjalności są dostępne za dodatkową opłatą – psychiatra, ortopeda, chirurg, neurochirurg, urolog (wraz z USG), anestezjolog,  kardiolog (wraz z USG i echo serca).

Budynek jest całkowicie ogrodzony, z własnym, bezpłatnym, dozorowanym parkingiem. Zlokalizowany w cichej, spokojnej okolicy miasta Gryfice/Rzęskowo,  w bezpośrednim sąsiedztwie Specjalistycznego Szpitala „Medicam”.  Przyjazne, naturalne otoczenie lasu,  jest doskonałym uzupełnieniem procesów terapeutycznych. 

Obiekt posiada wszystkie zezwolenia służb administracyjnych, medycznych i przeciwpożarowych. Został wpisany do  Rejestru Placówek Medycznych Wojewody Zachodniopomorskiego.

Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana” w Gryficach, udziela całodobowych świadczeń z zakresu:

 1. Rehabilitacji neurologicznej –  po  udarze mózgu, urazie czaszkowo-mózgowym, guzie mózgu oraz kręgosłupa, w chorobach neurologicznych – w systemie stacjonarnym z opieką 24h i ambulatoryjnym.
 2. Rehabilitacji ortopedycznej po przebytych urazach, operacjach – w systemie stacjonarnym z opieką 24 h i ambulatoryjnym.
 3. Długoterminowej opieki nad osobami starszymi,wymagającymi stałego nadzoru lekarsko-pielęgnacyjnego, dotkniętych demencją, zespołem otępiennym, w tym chorobą Alzheimera – w systemie stacjonarnym z opieką 24h.
 4. Długoterminowej opieki nad osobami przewlekle chorymi, których stan zdrowia, bez względu na wiek,  nie pozwala na swobodne i samodzielne  funkcjonowanie, w tym dla osób z rurkami tracheostomijnymi oraz żywionych dojelitowo – w systemie stacjonarnym z opieką 24h.

Ponadto w Leśnej Polanie realizowane są intensywne  turnusy rehabilitacyjne skierowane na:

 1. Rehabilitację ręki po udarze/urazie mózgu
 2. Rehabilitację chodu po udarze/urazie mózgu
 3. Rehabilitację mowy – turnus neurologopedyczny
 4. Rehabilitację w schorzeniach SM i chorobie Parkinsona
 5. Rehabilitację kręgosłupa
 6. Rehabilitację po urazie/zabiegu ortopedycznym

W ramach prywatnej praktyki lekarskiej w Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana” przyjmują znakomici specjaliści z zakresu neurochirurgii – lek Maciej Prywiński,  lek.Karol Kłódkowski, ortopedii/traumatologii – lek. Roman Pelc,  psychiatrii – lek. Agnieszka Popielewska – Pawłowska, urologii/chirurgii  – lek.spec. Dominik Gródecki, kardiologii –  lek.internista/kardiolog Gustaw Nowakowski oraz  specjalista d/s rehabilitacji – lek.  ośrodka Justyna Karasińska – Matuszczyk

„Leśna Polana”

Bezpieczeństwo.Komfort.Szacunek.