• slidebg1
 • Leśna Polana – Jacek Rozenek – Polecam!
  Polecam! Wyjątkowe miejsce – Leśna Polana – Jacek Rozenek
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

AKTUALNOŚCI

CEREBROLIZYNA – TERAPIA NEUROLOGICZNA

Nowość w Leśnej Polanie. Cerebrolizyna - wlewy dożylne po udarze/urazie mózgu.

WIĘCEJ

OPIEKA 24H i REHABILITACJA PO OPERACJACH CHIRURGICZNYCH, ORTOPEDYCZNYCH, NEUROCHIRURGICZNYCH

Rehabilitacja po udarze mózg, osób po operacjach chirurgicznych, ortopedycznych, neurochirurgicznych

Ważne informacje: Zasady przyjęcia i pobytu

Zaliczki na pobyt

Ze względu na różnorodność zagadnień organizacyjnych, prawnych oraz finansowych, związanych z pobytem w naszym ośrodku, uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi poniżej.

 1. Nadzór lekarski nad prawidłowym przebiegiem pobytu
 2. Terapia zajęciowa jest skierowana na ćwiczenia funkcji poznawczych mózgu oraz rehabilitację społeczną. Realizowana jest od poniedziałku do piątku bez limitowanego  czasu pobytu na sali spotkań pod opieką terapeuty
 3. Ośrodek jest perfekcyjnie przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych i stale leżących.
 4. Przyjmujemy pacjentów z cewnikami, sondami, PEG- iem, rurką tracheostomijną.
 5.  Założenie / wymiana cewnika / sondy / rurki tracheostomijnej  są usługami dodatkowo płatnymi
 6. Założenie rurki tracheostomijnej / PEG’a odbywa się wyłącznie w warunkach szpitalnych, a pacjenci zostają skierowani na  ten zabieg przez lekarza ośrodka.
 7. Wymiana  rurki tracheostomijnej jest realizowana na terenie ośrodka, wyłącznie przez lekarza anestezjologa i jest usługą dodatkowo płatną wg obowiązującego cennika świadczeń dodatkowych.
 8. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia i konieczności zastosowania procedur medycznych zarezerwowanych do lecznictwa  szpitalnego,  pacjent kierowany jest do szpitala. Koszt transportu ponosi pacjent. W trakcie pobytu w szpitalu kadra Leśnej Polany nie świadczy usług opieki. W tym czasie nadzór nad pacjentem sprawuje personel szpitalny oraz rodzina.
 9. W przypadku stanu zagrożenia życia wzywane jest pogotowie ratunkowe, a decyzję co do dalszych działań podejmuje zespół pogotowia.O fakcie konieczności wezwania PR rodzina zostanie poinformowana po zakończeniu działań.
 10. Rehabilitacja rozpoczyna się od drugiego dnia pobytu pacjenta i kończy w ostatnim dniu umowy. Realizowana jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dokonujemy zwrotów za dni ustawowo wolne od pracy. Rozliczeniom i zwrotom nie podlega również nieobecność pacjenta na rehabilitacji z jakiegokolwiek powodu (przepustka, pobyt w szpitalu, infekcja). Nie zdarza się odwołanie rehabilitacji przez personel. W przypadku nieobecności fizjoterapeuty prowadzącego jest on zastąpiony czasowo, na okres swojej nieobecności, przez innego fizjoterapeutę.
 11. Ceny nie zawierają kosztu leków, pampersów i środków higieny osobistej. W pampersy i środki higieny specjalistycznej można się zaopatrywać również na terenie Leśnej Polany.
 12. Każdy pobyt wymaga złożenia depozytu w recepcji ośrodka na potrzeby własne pacjenta (np. zakup środków higieny, brakujących leków itp). Pieniądze złożone w depozycie są osobistą gotówką pacjenta. Prosimy nie wpłacać depozytów na konto spółki. Rozliczenie w oparciu o faktury imienne prowadzą pracownicy recepcji.
 13. Politykę zwrotów finansowych za niewykorzystany  pobyt w przypadku przerwania umowy z przyczyn osobistych czy losowych (zgon) określa ściśle umowa cywilno-prawna zawierana w dniu przyjęcia pacjenta.
 14. Oferta obowiązuje od dnia 1.01.2023 roku.

POBYT POOPERACYJNY

 1. Profesjonalna kontynuacja opieki i rehabilitacji po zakończonym pobycie w szpitalu i przebytej operacji
 2.   Minimalny czas pobytu  wynosi 30 dni.

 

POBYT Z WYŻYWIENIEM, OPIEKĄ PIELĘGNIARKI I ZESPOŁU POMOCNICZEGO 24H

+ REHABILITACJA INDYWIDUALNA

PACJENT POSZPITALNY, w pełnym kontakcie, bez komplikacji pooperacyjnych, żywienie doustne, oddech samodzielny, wymagający pielęgnacji szwów pooperacyjnych, wymiany opatrunków, ściągnięcia szwów wraz z wizytą kontrolną lekarzy: chirurg / ortopeda / neurochirurg (w zależności od przebytej operacji). Rehabilitacja indywidualna.

ŚWIADCZENIA

 1. Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z łazienką, łóżkami rehabilitacyjnymi z systemem przywoławczym, TV i WiFi
 2. 5 posiłków dziennie lub indywidualna dieta (cukrzycowa, wątrobowa)
 3. Całodobowa opieka
 4. Nadzór lekarski nad prawidłowym przebiegiem pobytu (internista i lekarz spec.d/s rehabilitacji)
 5. Podstawowe badania laboratoryjne krwi – morfologia, CRP, jonogram, kreatynina, 1 x  w ciągu 48 h od przybycia.
 6.  Lekarz – ortopeda/neurochirurg/chirurg (w zależności od przyczyny pobytu w ośrodku i przebytej operacji) – 1 x w ciągu 30 dni trwania umowy wizyta na miejscu.
 7. Wymiana opatrunków pooperacyjnych (materiały, środki, usługa)
 8. Usunięcie szwów pooperacyjnych
 9.  Pomiar temperatury i ciśnienia tętniczego
 10. Terapia zajęciowa codziennie od poniedziałku do piątku od 9.oo – 12.oo
 11. Rehabilitacja – indywidualna (45 min dziennie),  od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Cena 9700 zł/30 dni

REHABILITACJA  DODATKOWA ĆWICZENIA:

       2900 zł/45 min

PAKIET DODATKOWY (od poniedziałku do piątku)

Masaż – 20 min

2 zabiegi fizykalne

1500 zł w pobycie 30 dniowym

odleżyny – dodatkowy koszt materiałów wg zaleceń lekarskich – materiał dostarcza rodzina lub są zamawiane w aptece przez personel i rozliczane na podstawie imiennych faktur.

pokoje 1 osobowe dostępne na życzenie i w miarę możliwości. Opłata dodatkowa +50% ceny pakietu

Osoby po  przebytych operacjach, kontynuujące rehabilitację – samodzielne, zapraszamy na nasze znakomite, intensywne turnusy rehabilitacyjne zarówno neurologiczne jak i ortopedyczne.

W stanach budzących niepokój, badania podstawowe (krew i mocz) odbywają się na zlecenie lekarza ośrodka, a są realizowane w laboratorium pobliskiego szpitala i płatne wg cennika świadczeń diagnostycznych Leśnej Polany na koniec okresu rozliczeniowego. Na Państwa życzenie zorganizujemy bardziej skomplikowane  badania diagnostyczne, za które  rozliczenie następuje wg stawek wykonawcy. Transport medyczny jest również dodatkowo płatny.

UWAGA:

 1. Stawka za dzień liczona jest od dnia przybycia pacjenta, bez względu na porę. Dzień przyjęcia jest dniem organizacyjnym, w którym Pacjent przechodzi pod całodobową opiekę personelu, otrzymuje zakwaterowanie, posiłki, a także ustalany jest plan jego pobytu oraz rehabilitacji, która rozpoczyna się w drugim dniu pobytu, a kończy w ostatnim. Pacjent opuszcza ośrodek po zrealizowaniu rehabilitacji, o dowolnej porze. Lekarz „Leśnej Polany” zapoznaje się z Pacjentem w ciągu 24h od dnia przybycia.

 2. Udzielanie informacji osobom bliskim nt. przebiegu pobytu i rehabilitacji następuje wyłącznie w drodze osobistego kontaktu osoby uprawnionej przez pacjenta w formie pisemnej.  Informacje w drodze telefonicznej nie są udzielane. Administracja ośrodka nie posiada żadnych medycznych danych na temat pobytu Pacjenta, ponieważ nie ma wglądu w gromadzoną na miejscu  dokumentację oraz nie ma codziennej wiedzy o decyzjach personelu medycznego, pielęgniarskiego i fizjoterapeutycznego.

 3. Realizacja na terenie ośrodka diet np. wyłącznie wegetariańskich lub innych z racji przekonań, upodobań czy przyzwyczajeń, zażywanie własnych suplementów, mikstur etc… możliwa jest wyłącznie w porozumieniu i za zgodą lekarza ośrodka, a ich dawkowanie odbywa się przez personel pielęgniarski. Samodzielne zażywanie jakichkolwiek leków czy suplementów, nie zawartych w zleceniach lekarskich, jest zabronione.

Galeria zdjęć       Zapraszamy na film o Leśnej Polanie          Legalność działania            Opinie o nas

KONTAKT

w dni powszednie  8.00 – 17.oo oraz w soboty  10.oo – 16.oo –  TEL: 91 385 67 00, 697 132 444
w dni powszednie 17.00 – 20.oo oraz soboty i niedziele od 16.oo – 19.00TEL: 600 924 107
sekretariat@lesnapolana24.pl