• slidebg1
 • slidebg1

AKTUALNOŚCI

NOWY ODDZIAŁ W LEŚNEJ POLANIE

Nowy oddział, intensywnej, całodobowej opieki i rehabilitacji w nowotworach mózgu i kręgosłupa...

WIĘCEJ

O nas

Zrzut ekranu 2015-04-21 o 21.31.34

Zapraszamy na film o Leśnej Polanie    Foto Galeria   Opinie o nas

FACEBOOK

OŚRODEK NIE POSIADA KONTRAKTU Z NFZ

 1. Z pośród wielu ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce, Leśną Polanę wyróżnia całodobowa, profesjonalna opieka, nadzór lekarza neurologa nad przebiegiem pobytu oraz obchód internistyczny, który pacjenci mają zapewnione w cenie. Zatem decyzja czy przyjazd do nas ma się odbyć z opiekunem czy nie, zależy od Państwa indywidualnych decyzji.
 2. Spośród niezliczonej ilości prywatnych  domów opieki/seniora,gdzie działalność prowadzona jest jedynie na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej – Leśną Polanę wyróżnia posiadanie stosownych wpisów do Rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego, powierzenie obowiązków dyrektora medycznego lekarzowi specjaliście (neurolog), która prowadzi nadzór nad zdrowiem, samopoczuciem naszych pacjentów oraz nad prawidłowym wykonywaniem czynności przez  kadrą opiekuńczą i rehabilitacyjną, a także dostęp do profesjonalnej rehabilitacji realizowanej przez magistrów fizjoterapii.
 3. Oferta turnusów rehabilitacyjnych skierowana jest do osób  samodzielnych, oczekujących profesjonalnej rehabilitacji. Nie zapewniamy rozrywki i organizacji czasu wolnego. W ośrodku nie odbywają się żadne wieczorki taneczne, ze względu na często ciężkie przypadki przebywających u nas osób, wymagających spokoju, opieki, rehabilitacji  i kontynuacji leczenia.
 4. Leśna Polana nie jest SPA ani sanatorium. Oferta skierowana jest wyłącznie do osób potrzebujących profesjonalnej całodobowej opieki, pomocy w czynnościach dnia codziennego i/lub poszukujących profesjonalnej rehabilitacji. Ośrodek posiada Certyfikat Dobrej Praktyki Fizjoterapeutycznej wydanej przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, potwierdzające przygotowanie kadry fizjoterapeutycznej do świadczenia usług na najwyższym poziomie – czego dowodem, są dyplomy i zaświadczenia z  odbytych szkoleń ( poza uzyskaniem tytułu magistra rehabilitacji) będące podstawą do wydania Certyfikatu Dobrej Praktyki Fizjoterapeutycznej
 5. W ramach rehabilitacji realizujemy: kinezytearpię (ćwiczenia ruchowe), fizykoterapię, hydroterapię, krioterapię miejscową, masaże  ręczne i przyrządowe.
 6. Ośrodek jest całodobowo monitorowany przez służby przeciwpożarowe i ochronę.
 7. Wszelkie urządzenia znajdujące się na terenie ośrodka posiadają paszporty identyfikacyjne i podlegają obowiązkowym, okresowym kontrolom stanu technicznego.
 8. Dla zachowania jak najwyższych standardów czystości i higieny ośrodek używa profesjonalnych środków mycia i dezynfekcji: powierzchni, urządzeń, sprzętu i rąk o szerokim spectrum działania: bakteriobójczym, wirusobójczym, prątkobójczym.
 9. Pościel pacjentów jest  prana i odkażana  w profesjonalnej pralni szpitalnej – na podstawie stosownych umów.
 10.  Leśna Polana nie jest szpitalem, w którym leczy się pacjentów, tylko miejscem w którym kontynuujemy leczenie zaordynowane przez lekarzy prowadzących pacjenta na co dzień lub po zakończonym pobycie w szpitalu. Pacjenci, którzy  w trakcie pobytu, wymagają jednak zastosowanie specjalistycznego leczenia są kierowani do szpitala.
 11. Transport medyczny zlecamy profesjonalnej  firmie partnerskiej posiadającej uprawnienia do przewozu pacjentów w różnych stanach.
 12. W przypadku zagrożenia życia wzywamy pogotowie ratunkowe
 13. Turnusy rehabilitacyjne skierowane są do osób samodzielnych, poruszających się swobodnie po terenie ośrodka i mogących samodzielnie realizować swój program pobytu, przestrzegając ustalonych godzin zabiegów rehabilitacyjnych lub znajdujących się pod opieką osoby towarzyszącej.
 14. Osobom niesamodzielnym chcącym przebywać w ośrodku bez obecności opiekuna, oferujemy pobyty opiekuńczo-rehabilitacyjne.
 15. Nie wyznaczamy godzin odwiedzin ani czasu przebywania. Uprzejmie prosimy jednak o opuszczanie sal w trakcie toalet czy różnych specjalistycznych działań przy pacjencie. W tym czasie zapraszamy do komfortowego lobby recepcji, wyposażonego w automaty: kawa i przekąski.
 16. Recepcja ośrodka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8,oo – 17,oo oraz w soboty i niedziele w godz.10,oo – 15,oo
 17. W dni świąteczne  kadra administracyjna i rehabilitacyjna nie pracuje.

Do dyspozycji Pacjentów Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana”, z oddziałami:

 1. po udarze/urazie mózgu
 2. w nowotworach mózgu i kręgosłupa
 3. opieki długoterminowej
 4. turnusów rehabilitacyjnych, oddajemy nowoczesny, budynek z windami, bez barier architektonicznych, perfekcyjnie przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych lub stale leżących.  2 osobowe pokoje z łazienkami, wyposażone są w  łóżka rehabilitacyjne z systemem przywoławczym, TV i WiFi. Pokoje dla osób o poszczególnych schorzeniach czy potrzebach, rozmieszczone są w czterech niezależnych od siebie skrzydłach tworząc: oddział opieki długoterminowej, oddział opieki po udarze mózgu, oddział opieki w nowotworach mózgu i kręgosłupa, turnusy rehabilitacyjne. Dyrektorem medycznym ośrodka jest lekarz neurolog Marta Bott-Olejnik, kwalifikująca pacjentów do przyjęcia oraz sprawująca nad nimi opiekę medyczną. 2 x w miesiącu, wszyscy pacjenci odwiedzani są przez lekarza internistę. Konsultacje lekarzy  pozostałych specjalności są dostępne za dodatkową opłatą. Opiekę 24h nad pacjentem prowadzi  zespół pielęgnacyjno-opiekuńczy. Rehabilitacja wykonywana jest przez doświadczonych magistrów fizjoterapii pracujących z pacjentami od poniedziałku do piątku, w sobotę na życzenie i za dodatkową opłatą. Sale zabiegowe oraz klimatyzowana, obszerna  sala ćwiczeń wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny.Na życzenie do terapii włączają się: psycholog, neurologopeda, lekarze wielu specjalności. Grupowa terapia zajęciowa dostępna jest dla wszystkich codziennie, od poniedziałku do piątku. Budynek jest ogrodzony, z własnym, bezpłatnym, dozorowanym parkingiem, zlokalizowany w cichej, spokojnej okolicy miasta Gryfice/Rzęskowo,  w bezpośrednim sąsiedztwie Specjalistycznego Szpitala „Medicam”. Parking przy obiekcie jest bezpłatny, dozorowany całodobowo. Przyjazne, naturalne otoczenie lasu,  jest doskonałym uzupełnieniem procesów terapeutycznych. 

Obiekt posiada wszystkie zezwolenia służb administracyjnych, medycznych i przeciwpożarowych. Został wpisany do  Rejestru Placówek Medycznych Wojewody Zachodniopomorskiego.

Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana” w Gryficach, udziela całodobowych świadczeń z zakresu:

 1.  Rehabilitacji neurologicznej –  po  udarze mózgu, urazie czaszkowo-mózgowym, guzie mózgu oraz kręgosłupa, w chorobach neurologicznych – w systemie stacjonarnym z opieką 24h i ambulatoryjnym.
 2. Rehabilitacji onkologicznej, skierowanej do Pacjentów w trakcie terapii albo u których z powodzeniem zakończono leczenie nowotworu, gdzie pobyt ukierunkowany jest do ustabilizowania wagi (indywidualna dieta), wzmocnienia mięśni, odzyskania równowagi fizycznej i psychicznej – w systemie stacjonarnym z opieką 24h.
 3. Rehabilitacji ortopedycznej po przebytych urazach, operacjach – w systemie stacjonarnym z opieką 24 h i ambulatoryjnym.
 4. Długoterminowej opieki nad osobami starszymi,wymagającymi stałego nadzoru lekarsko-pielęgnacyjnego, dotkniętych demencją, zespołem otępiennym, w tym chorobą Alzheimera – w systemie stacjonarnym z opieką 24h.
 5. Długoterminowej opieki nad osobami przewlekle chorymi, których stan zdrowia, bez względu na wiek,  nie pozwala na swobodne i samodzielne  funkcjonowanie, w tym dla osób z rurkami tracheostomijnymi oraz żywionych dojelitowo – w systemie stacjonarnym z opieką 24h.
 6. krótkoterminowej opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej, jako szeroko rozumiana opieka wakacyjna, zastępcza – w systemie stacjonarnym z opieką 24h, przy czym minimalny pobyt w ośrodku wynosi 2 tygodnie.

Ponadto w Leśnej Polanie realizowane są intensywne  turnusy rehabilitacyjne skierowane na:

 1. Rehabilitację ręki po udarze/urazie mózgu
 2. Rehabilitację chodu po udarze/urazie mózgu
 3. Rehabilitację mowy – turnus neurologopedyczny
 4. Rehabilitację w schorzeniach SM i chorobie Parkinsona
 5. Rehabilitację kręgosłupa
 6. Rehabilitację po urazie/zabiegu ortopedycznym
 7. Rehabilitację przy zespole bolesnego barku.

W ramach prywatnej praktyki lekarskiej w Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana” przyjmują znakomici specjaliści z zakresu neurochirurgii – lek Maciej Prywiński, lek Tadeusz Kowalski, lek.Karol Kłódkowski (opiekun pacjentów w nowotworach mózgu i kręgosłupa oraz po operacjach neurochirurgicznych), neurologii – lek. Marta Bott – Olejnik (lekarz ściśle i od lat współpracujący z Leśną Polaną),  ortopedii/traumatologii – lek. Roman Pelc,  psychiatrii – lek. Agnieszka Popielewska – Pawłowska, kardiologii –  lek. Gustaw Nowakowski oraz  specjalista d/s rehabilitacji – lek.  Justyna Karasińska – Matuszczyk

„Leśna Polana”

Bezpieczeństwo.Komfort.Szacunek.