• slidebg1
 • Leśna Polana – Jacek Rozenek – Polecam!
  Polecam! Wyjątkowe miejsce – Leśna Polana – Jacek Rozenek
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

AKTUALNOŚCI

CEREBROLIZYNA – TERAPIA NEUROLOGICZNA

Nowość w Leśnej Polanie. Cerebrolizyna - wlewy dożylne po udarze/urazie mózgu.

WIĘCEJ

Opieka i rehabilitacja po udarze / urazie mózgu

Rehabilitacja po udarze mózg

Ważne informacje: Zasady przyjęcia i pobytu

Opieka i rehabilitacja po udarze w Leśnej Polanie – całodobowa opieka dla osób dorosłych, które w wyniku wylewu, choroby lub urazu utraciły zdolność samodzielnego funkcjonowania i wymagają profesjonalnej, opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej, nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej rehabilitacji.

Ze względu na różnorodność zagadnień organizacyjnych, prawnych oraz finansowych, związanych z pobytem w naszym ośrodku, uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi poniżej.

 1. Oferujemy profesjonalną kontynuację opieki i rehabilitacji po udarze / urazie mózgu – osobom tuż po zakończonym pobycie w szpitalu lub przebywającym już w domu, wymagającym całodobowej opieki pielęgniarki i personelu opiekuńczego, kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz rehabilitacji.
 2. Ośrodek jest perfekcyjnie przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych i stale leżących.
 3. Pacjentów przy ustaleniu ceny pobytu dzielimy na 2 grupy: oddech samodzielny i z rurką tracheostomijną.
 4. Przyjmujemy pacjentów z cewnikami, sondami, PEG-iem, rurką tracheostomijną.
 5. Założenie/wymiana cewnika/sondy/rurki tracheostomijnej są usługami dodatkowo płatnymi wg cennika świadczeń dodatkowych.
 6. Założenie/usunięcie PEG’a odbywa się wyłącznie w warunkach szpitalnych, a pacjenci zostają skierowani na ten zabieg przez lekarza ośrodka.
 7. Wymiana rurki tracheostomijnej jest realizowana na terenie ośrodka, wyłącznie przez lekarza anestezjologa i jest usługą dodatkowo płatną wg obowiązującego cennika świadczeń dodatkowych.
 8. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia i konieczności zastosowania procedur medycznych zarezerwowanych do lecznictwa szpitalnego, pacjent kierowany jest do szpitala. Koszt transportu ponosi pacjent. W trakcie pobytu w szpitalu kadra Leśnej Polany nie świadczy usług opieki. W tym czasie nadzór nad pacjentem sprawuje personel szpitalny oraz rodzina. Kadra ośrodka nie jest też stroną do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia przebywającego w szpitalu i na żadnym etapie nie jest informowana o czynnościach podejmowanych wobec rezydenta Leśnej Polany. W tym okresie jedynymi osobami, które mają prawa zadawać pytania staje się rodzina.
 9. W przypadku stanu zagrożenia życia wzywane jest pogotowie ratunkowe, a decyzję co do dalszych działań podejmuje zespół pogotowia. O fakcie konieczności wezwania PR rodzina zostanie poinformowana po zakończeniu działań.
 10. Rehabilitacja rozpoczyna się od drugiego dnia pobytu pacjenta i kończy w ostatnim dniu umowy. Realizowana jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dokonujemy zwrotów za dni ustawowo wolne od pracy wypadające w trakcie pobytu (np.święta). Rozliczeniom i zwrotom nie podlega również nieobecność pacjenta na rehabilitacji z jakiegokolwiek powodu (przepustka, pobyt w szpitalu, infekcja). Nie zdarza się odwołanie rehabilitacji przez personel. W przypadku nieobecności fizjoterapeuty prowadzącego jest on zastąpiony czasowo, na okres swojej nieobecności, przez innego fizjoterapeutę.
 11. Ceny nie zawierają kosztu leków, pampersów i środków higieny osobistej. W pampersy i środki higieny specjalistycznej można się zaopatrywać również na terenie Leśnej Polany.
 12. Każdy pobyt wymaga złożenia depozytu w recepcji ośrodka na potrzeby własne pacjenta (np. zakup środków higieny, brakujących leków itp). Pieniądze złożone w depozycie są osobistą gotówką pacjenta. Prosimy nie wpłacać depozytów na konto spółki. Rozliczenie w oparciu o faktury imienne prowadzą pracownice recepcji.
 13. Politykę zwrotów finansowych za niewykorzystany pobyt w przypadku przerwania umowy z przyczyn osobistych czy losowych (zgon) określa ściśle umowa cywilno-prawna zawierana w dniu przyjęcia pacjenta.
 14. Oferta obowiązuje od dnia 20/07/2022 roku.

PAKIET PODSTAWOWY

 1. Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z łazienką, łóżkami rehabilitacyjnymi z systemem przywoławczym, TV i WiFi.
 2. 5 posiłków dziennie lub indywidualna dieta (cukrzycowa, wątrobowa)
 3. całodobowa opieka
 4. Nadzór lekarski nad prawidłowym przebiegiem pobytu (internista i lekarz spec.d/s rehabilitacji)
 5. rehabilitacja indywidualna – ćwiczenia 1 x 45 min. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 6. pomiar temperatury i ciśnienia tętniczego

8900 zł /pobyt 30 dni

z wyłączeniem pacjentów z rurką tracheostomijną, stomią, i/lub rozległymi odleżynami

Przedłużenie pobytu o okres krótszy niż 30 dni – 320 zł/osobodzień

10500 zł /pobyt 30 dni

dla pacjentów z rurką tracheostomijną, stomią, i/lub rozległymi odleżynami

(minimalny pobyt 30 dni)

Przedłużenie pobytu o okres krótszy niż 30 dni – 380 zł/osobodzień

odleżyny – dodatkowy koszt materiałów wg zaleceń lekarskich – materiał dostarcza rodzina lub są zamawiane w aptece przez personel i rozliczane na podstawie imiennych faktur.

PAKIET ROZSZERZONY

 1. Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z łazienką, łóżkami rehabilitacyjnymi z systemem przywoławczym, TV i WiFi.
 2. 5 posiłków dziennie lub indywidualna dieta (cukrzycowa, wątrobowa)
 3. całodobowa opieka
 4. Nadzór lekarski nad prawidłowym przebiegiem pobytu (internista i lekarz spec.d/s rehabilitacji)
 5. rehabilitacja indywidualna ćwiczenia –  1 x 45 min. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 6. masaż niewładnej strony ciała – codziennie 15 min – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 7. 1 x zabieg fizykalny wg zlecenia lekarskiego – codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 8. pomiar temperatury i ciśnienia tętniczego

CENA 9800 zł/pobyt 30 dni z wyłączeniem pacjentów z rurką tracheostomijną, stomią, i/lub rozległymi odleżynami

Przedłużenie pobytu o okres krótszy niż 30 dni – 350 zł/osobodzień

CENA 11200 zł/pobyt 30 dni dla pacjentów z rurką tracheostomijną, stomią, i/lub rozległymi odleżynami

 Przedłużenie pobytu o okres krótszy niż 30 dni – 400 zł/osobodzień

PAKIETY DODATKOWE (od poniedziałku do piątku):

1. ĆWICZENIA 45 min :

 2600 zł – w miarę dostępności miejsc na rehabilitacji

4. CEREBROLIZYNA – WLEWY LECZNICZE (ciągłe, za zgodą lekarza w ramach dodatkowo płatnej konsultacji neurologicznej)

 30 ml dziennie – 14 dni – 2000 zł

 30 ml dziennie – 21 dni – 2800 zł

 40 ml dziennie – 14 dni – 2800 zł

 40 ml dziennie – 21 dni – 3700 zł

Wlewy z cerebrolizyny wymagają powtórzenia. Powinny się odbywać w minimum 3-4 cyklach. Przerwa pomiędzy cyklami wynosi dokładnie tyle ile wynosi wlew (14 lub 21 dni)

pokoje 1 osobowe dostępne na życzenie i w miarę możliwości. Opłata dodatkowa +50% ceny podstawowej

W stanach budzących niepokój, badania podstawowe (krew i mocz) odbywają się na zlecenie lekarza ośrodka, a są realizowane w laboratorium pobliskiego szpitala i płatne wg cennika świadczeń diagnostycznych Leśnej Polany na koniec okresu rozliczeniowego. Na Państwa życzenie zorganizujemy bardziej skomplikowane badania diagnostyczne. Transport medyczny jest dodatkowo płatny.

UWAGA:

 1. Dzień przyjęcia jest dniem organizacyjnym, w którym Pacjent przechodzi pod całodobową opiekę personelu, otrzymuje zakwaterowanie, posiłki, a także ustalany jest plan jego pobytu oraz rehabilitacji, która rozpoczyna się w drugim dniu pobytu, a kończy w ostatnim. Pacjent opuszcza ośrodek po zrealizowaniu rehabilitacji, o dowolnej porze. Lekarz „Leśnej Polany” zapoznaje się z Pacjentem w ciągu 24h od dnia przybycia.
 2. Udzielanie informacji osobom bliskim nt. przebiegu pobytu i rehabilitacji następuje wyłącznie w drodze osobistego kontaktu osoby uprawnionej pisemnie przez Pacjenta. Informacje w drodze telefonicznej nie są udzielane. Administracja ośrodka nie posiada żadnych medycznych danych na temat pobytu Pacjenta, ponieważ nie ma wglądu w gromadzoną na miejscu dokumentację oraz nie ma codziennej wiedzy o decyzjach personelu medycznego, pielęgniarskiego i fizjoterapeutycznego.
 3. Sugerujemy rodzinom, których bliscy w wyniku choroby lub urazu tracą choćby tymczasową zdolność samodzielnego stanowienia o sobie, rozpoczęcie procedury sądowej w celu ustanowienia opiekuna prawnego oraz uzyskanie zgody sądu na umieszczenie swojego bliskiego w ośrodku opiekuńczym.
 4. Realizacja na terenie ośrodka diet np. wyłącznie wegetariańskich / wegańskich lub innych z racji przekonań, upodobań czy przyzwyczajeń, zażywanie własnych suplementów, mikstur etc… możliwa jest wyłącznie w porozumieniu i za zgodą lekarza ośrodka, a ich dawkowanie odbywa się przez personel pielęgniarski. Samodzielne zażywanie jakichkolwiek leków czy suplementów, nie zawartych w zleceniach lekarskich,jest zabronione. Personel nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne przyjmowanie leków dostarczonych/pozostawionych przez rodzinę bez wiedzy i zgody personelu.
Galeria zdjęć   Zapraszamy na film o Leśnej Polanie   Legalność działania   Opinie o nas

KONTAKT

w dni powszednie 8.00 – 17.oo oraz w soboty  10.oo – 14.oo – tel: 91 385 67 00, 697 132 444
w dni powszednie 17.00 – 20.oo oraz soboty i niedziele od 16.oo – 19.00tel: 600 924 107
sekretariat@lesnapolana24.pl