• slidebg1
 • Leśna Polana – Jacek Rozenek – Polecam!
  Polecam! Wyjątkowe miejsce – Leśna Polana – Jacek Rozenek
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

AKTUALNOŚCI

CEREBROLIZYNA – TERAPIA NEUROLOGICZNA

Nowość w Leśnej Polanie. Cerebrolizyna - wlewy dożylne po udarze/urazie mózgu.

WIĘCEJ

Opieka i rehabilitacja po udarze / urazie mózgu

Rehabilitacja po udarze mózg

Ważne informacje: Zasady przyjęcia i pobytu

Opieka całodobowa oraz rehabilitacja po udarze/urazie mózgu dla osób, które w wyniku tych zdarzeń utraciły zdolność samodzielnego funkcjonowania i wymagają profesjonalnych działań opieki, nadzoru lekarskiego oraz rehabilitacji.

Ze względu na różnorodność zagadnień organizacyjnych, prawnych oraz finansowych, związanych z pobytem w naszym ośrodku, uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi poniżej.

 1. Oferujemy profesjonalną kontynuację opieki i rehabilitacji po udarze / urazie mózgu – osobom tuż po zakończonym pobycie w szpitalu lub przebywającym już w domu, wymagającym całodobowej opieki pielęgniarki i personelu opiekuńczego, kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz rehabilitacji.
 2. Ośrodek jest perfekcyjnie przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych i stale leżących.
 3. Pacjentów przy ustaleniu ceny pobytu dzielimy na 4 grupy: a) oddech samodzielny oraz bez stomii i odleżyn rozległych b) pacjenci ze stomią i/lub z rozległymi odleżynami  c) z rurką tracheostomijną d) stany wegetatywne i śpiączkowe.
 4. Przyjmujemy pacjentów z cewnikami, sondami, PEG-iem, rurką tracheostomijną. Szczegóły poniżej w pełnej ofercie cenowej.
 5. Założenie/wymiana cewnika/sondy/rurki tracheostomijnej są usługami dodatkowo płatnymi wg cennika świadczeń dodatkowych.
 6. Założenie/usunięcie PEG’a odbywa się wyłącznie w warunkach szpitalnych, a pacjenci zostają skierowani na ten zabieg przez lekarza ośrodka. Koniecznością jest wykonanie badań laboratoryjnych na koszt pacjenta zanim  zostanie on skierowany na oddział chirurgii.
 7. Wymiana rurki tracheostomijnej jest realizowana na terenie ośrodka, wyłącznie przez lekarza anestezjologa i jest usługą dodatkowo płatną wg obowiązującego cennika świadczeń dodatkowych. Wymiana rurki jest wsparta z konsultacją i pisemnym jej opisem przez lekarza anestezjologa.
 8. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia i konieczności zastosowania procedur medycznych zarezerwowanych do lecznictwa szpitalnego, pacjent kierowany jest do szpitala najczęściej jedynego w pobliżu Medicam Gryfice. Koszt transportu ponosi pacjent. W trakcie pobytu w szpitalu kadra Leśnej Polany nie świadczy usług opieki. W tym czasie nadzór nad pacjentem przejmuje personel szpitalny z SOR-em włącznie oraz rodzina. Kadra ośrodka nie jest też stroną do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia przebywającego w szpitalu i na żadnym etapie nie jest informowana o czynnościach podejmowanych wobec pacjenta. W tym okresie jedynymi osobami, które mają prawa zadawać pytania personelowi szpitalnemu nt. stanu zdrowia  staje się rodzina. Umowa o świadczenie usług zawarta w dniu przyjęcia pacjenta pomiędzy ośrodkiem, a Zleceniodawcą obowiązuje wyłącznie na terenie Leśnej Polany.
 9. W przypadku stanu zagrożenia życia wzywane jest pogotowie ratunkowe, a decyzję co do dalszych działań podejmuje zespół pogotowia. O fakcie konieczności wezwania PR rodzina zostanie poinformowana po zakończeniu działań.
 10. Rehabilitacja rozpoczyna się od drugiego dnia pobytu pacjenta i kończy w ostatnim dniu umowy. Realizowana jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dokonujemy zwrotów za dni ustawowo wolne od pracy wypadające w trakcie pobytu (np.święta). Rozliczeniom i zwrotom nie podlega również nieobecność pacjenta na rehabilitacji z jakiegokolwiek powodu (przepustka, pobyt w szpitalu, infekcja). Nie zdarza się nigdy odwołanie rehabilitacji przez personel. W przypadku nieobecności fizjoterapeuty prowadzącego jest on zastąpiony czasowo, na okres swojej nieobecności, przez innego fizjoterapeutę.
 11. Ceny nie zawierają kosztu leków, pampersów i środków higieny osobistej. W pampersy i środki higieny specjalistycznej można się zaopatrywać również na terenie Leśnej Polany.
 12. Każdy pobyt wymaga złożenia depozytu w recepcji ośrodka na potrzeby własne pacjenta (np. zakup środków higieny, brakujących leków itp). Pieniądze złożone w depozycie są osobistą gotówką pacjenta. Prosimy nie wpłacać depozytów na konto spółki. Rozliczenie depozytu w oparciu o faktury imienne prowadzą pracownice recepcji.
 13. Politykę zwrotów finansowych za niewykorzystany pobyt w przypadku przerwania umowy z przyczyn osobistych czy losowych (zgon) określa ściśle umowa cywilno-prawna zawierana w dniu przyjęcia pacjenta.
 14. Oferta obowiązuje od dnia 29/02/2024 roku.

PAKIET PODSTAWOWY

 1. Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z łazienką, łóżkami rehabilitacyjnymi z systemem przywoławczym, TV i WiFi.
 2. 5 posiłków dziennie lub indywidualna dieta (cukrzycowa, wątrobowa)
 3. całodobowa opieka
 4. Nadzór lekarski nad prawidłowym przebiegiem pobytu (internista i lekarz spec.d/s rehabilitacji)
 5. Podstawowe badania laboratoryjne krwi – morfologia, CRP, jonogram, kreatynina – 1 x w ciągu 48/72 h od przybycia.
 6. rehabilitacja indywidualna – ćwiczenia –  1 x 45 min. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 7. terapia zajęciowa codziennie od poniedziałku do piątku od 9.oo – 12.oo
 8. pomiar temperatury i ciśnienia tętniczego

A) Cena 9600 zł /pobyt 30 dni

z wyłączeniem pacjentów z rurką tracheostomijną, stomią, i/lub rozległymi odleżynami

Przedłużenie pobytu o okres krótszy niż 30 dni – 340 zł/osobodzień

B) Cena 10800 zł /pobyt 30 dni

dla pacjentów z rurką tracheostomijną i/lub  stomią  i/lub rozległymi odleżynami,

Przedłużenie pobytu o okres krótszy niż 30 dni – 400 zł/osobodzień

odleżyny – dodatkowy koszt materiałów wg zaleceń lekarskich – materiał dostarcza rodzina lub są zamawiane w aptece przez personel i rozliczane na podstawie imiennych faktur albo wpisywane jako opatrunki (koszt środków po stronie ośrodka) do koszyka świadczeń dodatkowych.

PAKIET ROZSZERZONY

 1. Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z łazienką, łóżkami rehabilitacyjnymi z systemem przywoławczym, TV i WiFi.
 2. 5 posiłków dziennie lub indywidualna dieta (cukrzycowa, wątrobowa)
 3. całodobowa opieka
 4. Nadzór lekarski nad prawidłowym przebiegiem pobytu (internista i lekarz spec.d/s rehabilitacji)
 5. Podstawowe badania laboratoryjne krwi – morfologia, CRP, jonogram, kreatynina w ciągu 24 h od przybycia
 6. rehabilitacja indywidualna ćwiczenia –  1 x 45 min. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 7. masaż niewładnej strony ciała – codziennie 15 min – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 8. 1 x zabieg fizykalny wg zlecenia lekarskiego – codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 9. Terapia zajęciowa codziennie od poniedziałku do piątku od 9.oo – 12.oo
 10. pomiar temperatury i ciśnienia tętniczego

A) Cena 10200 zł/pobyt 30 dni 

z wyłączeniem pacjentów z rurką tracheostomijną, stomią, i/lub rozległymi odleżynami

Przedłużenie pobytu o okres krótszy niż 30 dni – 370 zł/osobodzień

B) Cena 11400 zł /pobyt 30 dni

dla pacjentów z rurką tracheostomijną i/lub rozległymi odleżynami. Pacjenci w śpiączce lub stanie wegetatywnym plus 3500 zł/30 dni

Przedłużenie pobytu o okres krótszy niż 30 dni – 420 zł/osobodzień

PAKIETY DODATKOWE (od poniedziałku do piątku):

1. ĆWICZENIA 45 min :

 3200 zł – w miarę dostępności miejsc na rehabilitacji

Koszt rehabilitacji poza pakietowej, jednorazowej  wynosi 180 zł/45 min.

CEREBROLIZYNA – WLEWY LECZNICZE (ciągłe, za zgodą lekarza w ramach dodatkowo płatnej konsultacji neurologicznej)

 30 ml dziennie – 14 dni – 2500 zł

 30 ml dziennie – 21 dni – 3200 zł

 40 ml dziennie – 14 dni – 3300 zł

 40 ml dziennie – 21 dni – 4200 zł

Wlewy z cerebrolizyny wymagają powtórzenia. Powinny się odbywać w minimum 3-4 cyklach. Przerwa pomiędzy cyklami wynosi dokładnie tyle ile wynosi wlew (14 lub 21 dni)

pokoje 1 osobowe dostępne na życzenie i w miarę możliwości. Opłata dodatkowa +50% ceny podstawowej

W stanach budzących niepokój, badania podstawowe (krew i mocz) odbywają się na zlecenie lekarza ośrodka, a są realizowane w laboratorium pobliskiego szpitala Medicam Gryfice i są płatne wg cennika świadczeń diagnostycznych Leśnej Polany na koniec okresu rozliczeniowego. Na Państwa życzenie zorganizujemy bardziej skomplikowane badania diagnostyczne. Transport medyczny jest dodatkowo płatny.

UWAGA:

 1. Dzień przyjęcia jest dniem organizacyjnym, w którym Pacjent przechodzi pod całodobową opiekę personelu, otrzymuje zakwaterowanie, posiłki, a także ustalany jest plan jego pobytu oraz rehabilitacji, która rozpoczyna się w drugim dniu pobytu, a kończy w ostatnim. Pacjent opuszcza ośrodek po zrealizowaniu rehabilitacji, o dowolnej porze. Lekarz „Leśnej Polany” zapoznaje się z Pacjentem w ciągu 24h od dnia przybycia.
 2. Udzielanie informacji osobom bliskim nt. przebiegu pobytu i rehabilitacji następuje wyłącznie w drodze osobistego kontaktu osoby uprawnionej pisemnie przez Pacjenta. Informacje w drodze telefonicznej nie są udzielane. Administracja ośrodka nie posiada żadnych medycznych danych na temat pobytu Pacjenta, ponieważ nie ma wglądu w gromadzoną na miejscu dokumentację oraz nie ma codziennej wiedzy o decyzjach personelu medycznego, pielęgniarskiego i fizjoterapeutycznego.
 3. Sugerujemy rodzinom, których bliscy w wyniku choroby lub urazu tracą choćby tymczasową zdolność samodzielnego stanowienia o sobie, rozpoczęcie procedury sądowej w celu ustanowienia opiekuna prawnego oraz uzyskanie zgody sądu na umieszczenie swojego bliskiego w ośrodku opiekuńczym. Proces rehabilitacji jest czasochłonny. Uzyskanie zgody sądu 0 możliwości stanowienia o chorym ułatwia bardzo rodzinie i instytucjom, w tym Leśnej Polanie, w temacie  wszelkich czynności cywilno-prawnych jakich dokonywał pacjent przed zachorowaniem, gdzie mógł wyrażać świadomą zgodę na wszystko co się wokół dzieje. Pacjenci po udarze/urazie mózgu często tracą na wiele miesięcy czy nawet lat zdolność prawidłowego rozpoznania świata, co jednocześnie utrudnia  stronom wszelkie decyzje o stanowieniu o chorym.
 4. Realizacja na terenie ośrodka diet np. wyłącznie wegetariańskich / wegańskich lub innych z racji przekonań, upodobań czy przyzwyczajeń, zażywanie własnych suplementów, mikstur etc… możliwa jest wyłącznie w porozumieniu i za zgodą lekarza ośrodka, a ich dawkowanie odbywa się przez personel pielęgniarski. Samodzielne zażywanie jakichkolwiek leków czy suplementów, nie zawartych w zleceniach lekarskich,jest zabronione. Personel nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne przyjmowanie leków dostarczonych/pozostawionych przez rodzinę bez wiedzy i zgody personelu.
Galeria zdjęć   Zapraszamy na film o Leśnej Polanie   Legalność działania   Opinie o nas

KONTAKT

w dni powszednie 8.00 – 17.oo oraz w soboty  10.oo – 14.oo – tel: 91 385 67 00, 697 132 444
w dni powszednie 11.00 – 19.oo oraz soboty  od 16.oo – 19.00tel: 600 924 107 Ewa
sekretariat@lesnapolana24.pl