• slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Zrzut ekranu 2015-04-21 o 21.31.34

Ze względu na różnorodność zagadnień  organizacyjnych,  prawnych oraz finansowych, związanych z pobytem w naszym ośrodku, uprzejmie  prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi poniżej

 1. Ośrodek jest perfekcyjnie przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych i stale leżących.
 2. Pacjenci otoczeni są  opieką lekarza neurologa  
 3. Obchody lekarza  lekarza internisty –  2 x w miesiącu
 4. W przypadku sytuacji zagrożenia życia wzywane jest pogotowie ratunkowe,gdzie lekarz pogotowia podejmuje decyzje w zakresie zabrania czy też nie pacjenta do szpitala
 5. W przypadku konieczności zastosowania leczenia szpitalnego pacjenci kierowani są do pobliskiego NZOZ „Medicam”. Skierowanie wystawia lekarz ośrodka.
 6. Cena nie zawiera rehabilitacji, która jest możliwa na życzenie, za zgodą lekarza, za dodatkową opłatą i w miarę dostępności miejsc na rehabilitacji.
 7. Pacjentów dzielimy ze względu na ich   stan zdrowia i sprawności , na grupę A, B, C i D – różnicując cenę pobytu ze względu na różny zakres świadczonych usług opieki podstawowej
 8. Pacjenci z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera należą do grupy D,  bez względu na rodzaj samodzielności.
 9. Przyjmujemy pacjentów z cewnikami, sondami, PEG- iem, rurką tracheostomijną.
 10.  Założenie/wymiana cewnika/sondy są  usługami dodatkowo płatnymi – ceny podano poniżej.
 11. Założenie rurki tracheostomijnej odbywa się wyłącznie w warunkach szpitalnych, a pacjenci zostają skierowani na  ten zabieg przez lekarza ośrodka.
 12. Wymiana  rurki tracheostomijnej jest realizowana na terenie ośrodka, wyłącznie przez lekarza anestezjologa i podlega dodatkowej opłacie – cenę podano poniżej.
 13. Założenie PEG’a odbywa się wyłącznie w warunkach szpitalnych, a pacjent jest kierowany przez lekarza ośrodka.
 14. Pobyty poniżej 30 dni rozliczane są wg stawek dziennych podanych w nawiasach poniżej, przy czym  minimalny pobyt w ośrodku to 14 dni.
 15. Ceny nie zawierają kosztu leków, pampersów i specjalistycznych środków higieny osobistej.
 16. Cennik obowiązuje od dnia 12 września 2017 roku.

Wszystkie ceny zawierają:

 1. Zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym z łazienką, łóżkami rehabilitacyjnymi, TV i WiFi:
 2. Wyżywienie 5 posiłków dziennie lub indywidualną dietę
 3. Całodobową opiekę
 4. Wizyty lekarskie (lekarz neurolog 1 x w tygodniu, internista 2 x w miesiącu)
 5. Pomiar ciśnienia tętniczego oraz temperatury
 6. Terapię zajęciową od poniedziałku do soboty w godz. 10,oo – 16,oo
 7. Nielimitowane napoje ciepłe (kawa,herbata)  i woda

Grupa A

Ubieranie, rozbieranie , higiena ciała , przyjmowanie posiłków , lokomocja etc. bez pomocy personelu medycznego. Osoba w pełni samodzielna

CENA: 3400 zł/ 30 dni

( 130 zł/ dzień dla pobytów poniżej 30 dni)

Grupa B

Ubieranie, rozbieranie, higiena ciała, przyjmowanie posiłków, lokomocja etc. przy niewielkiej pomocy personelu medycznego, pensjonariusz mobilny, chodzący lub poruszający się na wózku inwalidzkim, nie wymagający całodobowej opieki przyłóżkowej

CENA: 3500 zł/ 30 dni

( 140 zł/ dzień dla pobytów poniżej 30 dni)

Grupa C

Ubieranie, rozbieranie , higiena ciała , przyjmowanie posiłków , karmienie , przesadzanie  do wózka inwalidzkiego przy pełnej pomocy personelu medycznego. Pensjonariusz niemobilny, nie chodzący – wymagający całodobowej opieki przyłóżkowej, z zachowaniem funkcji życiowych, nie wymagających użycia specjalistycznego sprzętu

CENA: 3700 zł/ 30 dni

( 150 zł/ dzień dla pobytów poniżej 30 dni)

Grupa D

Ubieranie, rozbieranie , higiena ciała , przyjmowanie posiłków , karmienie ,  przy pełnej pomocy personelu medycznego. Pensjonariusz niemobilny, nie chodzący – wymagający całodobowej opieki przyłóżkowej, żywiony za pomocą PEGA  lub/i  z rurką tracheostomijną lub/i ze stomią, wymagający odssyania, dotleniania całodobowego, nawadniania kroplówkami itp…wraz z wymianą i pielęgnację sprzętu wspomagającego.

Uwaga: w grupie D znajdują się wszyscy z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera

CENA: 3900 zł/ 30 dni

( 160 zł/ dzień dla pobytów poniżej 30 dni)

ŚWIADCZENIA POTENCJALNE  DODATKOWO PŁATNE

 • założenie cewnika po raz pierwszy na podstawie zlecenia lekarskiego – 100 zł ( z materiałem)
 • każdorazowa wymiana cewnika – 50 zł ( z materiałem)
 • usunięcie cewnika – 0 zł
 • założenie sondy po raz pierwszy na podstawie zlecenia lekarskiego – 100 zł
 • każdorazowa wymiana sondy   – 50 zł (z materiałami)
 • wymiana rurki tracheostomijnej  przez lekarza anestezjologa – 250 zł ( z materiałem)
 • kroplówki ( w razie konieczności) – koszt odpowiedniej kroplówki wg faktury imiennej wystawionej przez aptekę (może dostarczyć rodzina)
 • badania laboratoryjne wg cennika badań laboratoryjnych ośrodka
 • konsultacje lekarzy specjalistów    (chirurg, ortopeda, neurochirurg, okulista, laryngolog, psychiatra, ginekolog, dermatolog)  realizowane na terenie ośrodka – 150 zł
 • fryzjer, podolog – wg stawek usługodawców, rozliczane z depozytu, na podstawie paragonu usługodawcy
 • pokoje 1 0s0bowe dostępne na życzenie i w miarę możliwości. Opłata dodatkowa +50% ceny pakietu

 Zmiana stanu pacjenta, tak polepszenie jak i pogorszenie,  skutkuje zmianą świadczeń dodatkowych, wyrażoną w aneksie do umowy.

W stanach budzących niepokój, badania podstawowe (krew i mocz)  odbywają się na zlecenie lekarza ośrodka, a są realizowane w laboratorium pobliskiego szpitala i płatne  wg cennika świadczeń diagnostycznych Leśnej Polany na koniec okresu rozliczeniowego. Na Państwa życzenie zorganizujemy bardziej skomplikowane  badania diagnostyczne, za które  rozliczenie następuje wg stawek wykonawcy. Transport medyczny jest również dodatkowo płatny.

UWAGA:

 1. Stawka za dzień liczona jest od dnia przybycia pacjenta, bez względu na porę. Dzień przyjęcia jest dniem organizacyjnym, w którym Pacjent przechodzi pod całodobową opiekę personelu, otrzymuje zakwaterowanie, posiłki, a także ustalany jest plan jego pobytu oraz rehabilitacji, która rozpoczyna się w drugim dniu pobytu, a kończy w ostatnim. Pacjent opuszcza ośrodek po zrealizowaniu rehabilitacji, o dowolnej porze. Lekarz „Leśnej Polany” zapoznaje się z Pacjentem w ciągu 24 h od dnia przybycia.

 2. Udzielanie informacji osobom bliskim nt. przebiegu pobytu i rehabilitacji następuje wyłącznie w drodze osobistego kontaktu osoby uprawnionej czyli wskazanej przy podpisaniu umowy w druku Osoby Uprawnione do Kontaktu, stanowiącego integralną część umowy. Informacje w drodze telefonicznej nie są udzielane. Administracja ośrodka nie posiada żadnych medycznych danych na temat pobytu Pacjenta, ponieważ nie ma wglądu w gromadzoną na miejscu  dokumentację oraz nie ma codziennej wiedzy o decyzjach personelu medycznego, pielęgniarskiego i fizjoterapeutycznego.

 3. Pacjenci przebywający w ośrodku powyżej 90 dni, zostają zgłoszenie do obowiązkowego meldunku na pobyt czasowy pod adresem ośrodka.
 4. Sugerujemy rodzinom, których bliscy w wyniku choroby lub urazu tracą choćby tymczasową zdolność samodzielnego stanowienia o sobie, rozpoczęcie procedury sądowej w celu ustanowienia opiekuna prawnego oraz uzyskanie zgody sądu  na umieszczenie swojego bliskiego w ośrodku opiekuńczym.
 5. Realizacja na terenie ośrodka diet np. wyłącznie wegetariańskich lub innych z racji przekonań, upodobań czy przyzwyczajeń, zażywanie własnych suplementów, mikstur etc… możliwa jest wyłącznie w porozumieniu i za zgodą lekarza ośrodka, a ich dawkowanie odbywa się przez personel pielęgniarski. Samodzielne zażywanie jakichkolwiek leków czy suplementów, nie zawartych w zleceniach lekarskich, jest zabronione.

Galeria zdjęć       Zapraszamy na film o Leśnej Polanie          Legalność działania            Opinie o nas

KONTAKT

w dni powszednie  8.00 – 17.oo oraz w soboty  10.oo – 16.oo –  TEL: 91 385 67 00, 697 132 444
w dni powszednie 17.00 – 20.oo oraz soboty i niedziele od 16.oo – 19.00TEL: 600 924 107
sekretariat@lesnapolana24.pl

 

Galeria zdjęć       Zapraszamy na film o Leśnej Polanie          Legalność działania            Opinie o nas

KONTAKT

w dni powszednie od 8.oo – 17.oo TEL: 91 385 67 00
w dni powszednie 8.oo – 17.ooTEL: 697 132 444 (Justyna)
w dni powszednie 18.00 – 20.oo oraz soboty 10.oo – 18.00TEL: 600 924 107 (Ewa)
sekretariat@lesnapolana24.pl