• slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA*

Zrzut ekranu 2015-04-21 o 21.31.34

Ważne informacje:  Zasady przyjęcia i pobytu pacjenta

 1. Ośrodek jest perfekcyjnie przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych i stale leżących.Jako opieka długoterminowa rozumie się pobyt i zawarcie umowy na  minimum 3 miesiące
 2. Opieka poniżej 3 miesięcy traktowana jest jako opieka krótkoterminowa
 3. Minimalny pobyt w ośrodku to 14 dni
 4. Pacjenci otoczeni są  opieką lekarza neurologa – 1 x w tygodniu (+ w razie konieczności)   oraz  lekarza internisty – obchód wszystkich pacjentów 2 x w miesiącu (+ w razie konieczności)
 5. W przypadku sytuacji zagrożenia życia wzywane jest pogotowie ratunkowe,gdzie lekarz pogotowia podejmuje decyzje w zakresie zabrania (czy też nie) pacjenta do szpitala
 6. W przypadku konieczności zastosowania leczenia szpitalnego pacjenci kierowani są do pobliskiego NZOZ „Medicam”. Skierowanie wystawia lekarz ośrodka.
 7. Oferta skierowana jest do osób,  które z racji wieku, choroby lub urazu utraciły zdolność samodzielnego funkcjonowania lub potrzebują opieki i  wsparcia w czynnościach dnia codziennego .
 8. Cena pobytu uzależniona jest od stopnia samodzielności pacjenta.
 9. Pacjenci z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera należą do grupy C,  bez względu na rodzaj samodzielności.

Wszystkie ceny zawierają:

 1. zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym z łazienką, łóżkami rehabilitacyjnymi, TV i WiFi:
 2. wyżywienie 5 posiłków dziennie lub indywidualną dietę
 3. całodobową opiekę pielęgniarki i zespołu pomocniczego
 4. wizyty lekarskie (lekarz neurolog, internista 2 x w miesiącu)
 5. nielimitowane napoje ciepłe i zimne

Grupa A

Ubieranie, rozbieranie , higiena ciała , przyjmowanie posiłków , lokomocja etc. bez pomocy personelu medycznego, osoba w pełni samodzielna

CENA: 3000 zł/ 30 dni  – pobyt długoterminowy/umowa na minimum 3 miesiące

3100 zł/ 30 dni  – pobyt krótkoterminowy trwający poniżej 3 miesięcy – umowa zawarta na 1 miesiąc z prawem wielokrotnego przedłużenia na podstawie  aneksu

1600 zł /14 dni (każda kolejna doba 120 zł)

Grupa B

Ubieranie, rozbieranie, higiena ciała, przyjmowanie posiłków, lokomocja etc. przy pomocy personelu medycznego, pensjonariusz mobilny, chodzący lub poruszający się na wózku inwalidzkim, nie wymagający całodobowej opieki przyłóżkowej

CENA: 3200 zł/ 30 dni  – pobyt długoterminowy/umowa na minimum 3 miesiące

3300 zł/ 30 dni  – pobyt krótkoterminowy trwający poniżej 3 miesięcy – umowa zawarta na 1 miesiąc z prawem wielokrotnego przedłużenia na podstawie  aneksu

1700 zł/ 14 dni (każda kolejna doba 130 zł)

Grupa C

Ubieranie, rozbieranie , higiena ciała , przyjmowanie posiłków , karmienie , przesadzanie  do wózka inwalidzkiego przy pełnej pomocy personelu medycznego. Pensjonariusz niemobilny, nie chodzący – wymagający całodobowej opieki przyłóżkowej, z zachowaniem funkcji życiowych nie wymagających użycia specjalistycznego sprzętu

CENA: 3500 zł/ 30 dni  – pobyt długoterminowy/umowa na minimum 3 miesiące

3600 zł/ 30 dni  – pobyt krótkoterminowy trwający poniżej 3 miesięcy – umowa zawarta na 1 miesiąc z prawem wielokrotnego przedłużenia na podstawie  aneksu

1900 zł/ 14 dni (każda kolejna doba 140 zł)

Uwaga: w grupie C znajdują się wszyscy pacjenci we wstępnej fazie otępienia, w tym z chorobą Alzheimera

Grupa D

Ubieranie, rozbieranie , higiena ciała , przyjmowanie posiłków , karmienie ,  przy pełnej pomocy personelu medycznego. Pensjonariusz niemobilny, nie chodzący – wymagający całodobowej opieki przyłóżkowej, żywiony za pomocą PEGA  lub/i  z rurką tracheostomijną lub/i ze stomią, wymagający odssyania, dotleniania całodobowego, nawadniania kroplówkami itp…wraz z wymianą i pielęgnację sprzętu wspomagającego

CENA: 3800 zł/ 30 dni  – pobyt długoterminowy/umowa na minimum 3 miesiące

3900 zł/ 30 dni  – pobyt krótkoterminowy trwający poniżej 3 miesięcy – umowa zawarta na 1 miesiąc z prawem wielokrotnego przedłużenia na podstawie  aneksu

2000 zł/ 14 dni (każda kolejna doba 150 zł)

 * cennik świadczeń dodatkowych

UWAGA:

 1. Rehabilitacja,leczenie odleżyn, specjalistyczne opatrunki na rany, konsultacje lekarzy specjalistów, diagnostyka medyczna, transport, pralnie odzieży są wykonywane na życzenie i płatne dodatkowo wg obowiązującego cennika świadczeń
 2. Leki i pampersy zapewnia Rodzina.
 3. Stawka za dzień liczona jest od dnia przybycia pacjenta, bez względu na porę. W obydwu przypadkach dot.terminu zawarcia  umowy (poniżej czy powyżej 1 miesiąca)  dzień przyjęcia jest dniem organizacyjnym, w którym Pacjent przechodzi pod całodobową opiekę personelu, otrzymuje zakwaterowanie, posiłki, a także  ustalany jest plan jego  pobytu która  rozpoczyna się w drugim dniu pobytu, a kończy w ostatnim. Lekarz „Leśnej Polany”  zapoznaje się z Pacjentem w ciągu 24 h  od dnia przybycia.
 4. Udzielanie informacji osobom bliskim nt. przebiegu pobytu i rehabilitacji następuje wyłącznie w drodze osobistego kontaktu osoby uprawnionej czyli wskazanej przy podpisaniu umowy w druku Osoby Uprawnione do Kontaktu, stanowiącego integralną część umowy. Informacje w drodze telefonicznej nie są udzielane. Administracja ośrodka nie posiada żadnych medycznych danych na temat pobytu Pacjenta, ponieważ nie ma wglądu w gromadzoną na miejscu  dokumentację oraz nie ma codziennej wiedzy o  decyzjach personelu medycznego, pielęgniarskiego i fizjoterapeutycznego.
 5. Realizacja na terenie ośrodka  diet np. wyłącznie wegetariańskich lub innych z racji przekonań, upodobań czy przyzwyczajeń, zażywanie własnych suplementów, mikstur etc… możliwa jest wyłącznie w porozumieniu i za zgodą lekarza ośrodka, a ich dawkowanie odbywa się przez personel pielęgniarski. Samodzielne zażywanie jakichkolwiek leków czy suplementów, nie zawartych w zleceniach lekarskich, jest zabronione.
Galeria zdjęć       Zapraszamy na film o Leśnej Polanie          Legalność działania            Opinie o nas

KONTAKT

w dni powszednie od 8.oo – 17.oo TEL: 91 385 67 00
w dni powszednie 8.oo – 17.ooTEL: 697 132 444 (Justyna)
w dni powszednie 18.00 – 20.oo oraz soboty 10.oo – 18.00TEL: 600 924 107 (Ewa)
sekretariat@lesnapolana24.pl