• slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

OPIEKA I REHABILITACJA PO UDARZE/URAZIE MÓZGU

Leśna Polana – Rehabilitacja po udarze mózgu

Ważne informacje: Zasady przyjęcia i pobytu pacjenta.

Ze względu na różnorodność zagadnień  organizacyjnych,  prawnych oraz finansowych, związanych z pobytem w naszym ośrodku, uprzejmie  prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi poniżej.

 1. Nadzór lekarski nad prawidłowym przebiegiem pobytu sprawuje specjalista neurolog
 2. Oferujemy profesjonalną kontynuację opieki i rehabilitacji po udarze/urazie  mózgu – osobom tuż po zakończonym pobycie w szpitalu lub przebywającym już w domu,  wymagającym nadzoru lekarza neurologa, całodobowej opieki pielęgniarek i personelu opiekuńczego, kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz rehabilitacji.
 3. Terapia zajęciowa skierowana na ćwiczenia funkcji poznawczych mózgu – nielimitowany czas pobytu na sali spotkań pod opieką terapeuty
 4. Ośrodek jest perfekcyjnie przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych i stale leżących.
 5. Pacjentów dzielimy na 2 grupy: bez rurki tracheostomijnej i z rurką tracheostomijną.
 6. Przyjmujemy pacjentów z cewnikami, sondami, PEG- iem, rurką tracheostomijną.
 7.  Założenie/wymiana cewnika/sondy/rurki tracheostomijnej  są  usługami dodatkowo płatnymi
 8. Założenie rurki tracheostomijnej odbywa się wyłącznie w warunkach szpitalnych, a pacjenci zostają skierowani na  ten zabieg przez lekarza ośrodka.
 9. Wymiana  rurki tracheostomijnej jest realizowana na terenie ośrodka, wyłącznie przez lekarza anestezjologa
 10. Założenie PEG’a odbywa się wyłącznie w warunkach szpitalnych, a pacjent jest kierowany przez lekarza ośrodka.
 11. Pobyty poniżej 30 dni rozliczane są wg stawek dziennych podanych w nawiasach poniżej, przy czym  minimalny pobyt w ośrodku to 14 dni.
 12. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia i konieczności zastosowania procedur medycznych niedostępnych o ośrodku pacjent kierowany jest do szpitala. Koszt transportu ponosi pacjent.
 13. W przypadku stanu zagrożenia życia wzywane jest pogotowie ratunkowe, a decyzję co do dalszych działań podejmuje zespół pogotowia.
 14. Rehabilitacja rozpoczyna się od drugiego dnia pobytu pacjenta i kończy w ostatnim dniu umowy. Realizowana jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.Nie dokonujemy zwrotów za dni ustawowo wolne od pracy.
 15. Ceny nie zawierają kosztu leków, pampersów i środków higieny osobistej.
 16. Oferta obowiązuje od dnia 14 stycznia 2019 roku.

ŚWIADCZENIA

POBYT Z WYŻYWIENIEM, Z CAŁODOBOWĄ OPIEKĄ  oraz  NADZOREM LEKARSKIM  plus REHABILITACJA :

 1. Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z łazienką, łóżkami rehabilitacyjnymi z systemem przywoławczym, TV i WiFi.
 2. 5 posiłków dziennie lub indywidualna dieta (cukrzycowa, wątrobowa)
 3. całodobowa opieka
 4. Nadzór specjalisty neurologa nad prawidłowym przebiegiem pobytu
 5. obchód internistyczny 1 x w miesiącu
 6. rehabilitacja indywidualna – 45 min. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 7.  pomiar temperatury i ciśnienia tętniczego

5900 zł/pobyt 30 dni/

z wyłączeniem pacjentów z rurką tracheostomijną i/lub rozległymi odleżynami

( 230 zł/doba dla pobytów krótszych, przy czym minimalny pobyt w ośrodku to 14 dni)

GRUPA SPECJALNA – PACJENCI Z RURKĄ TRACHEOSTOMIJNĄ I/LUB ROZLEGŁYMI ODLEŻYNAMI

6500 zł/pobyt 30 dni

( minimalny pobyt 30 dni)

odleżyny – dodatkowy koszt materiałów wg zaleceń lekarskich – materiał dostarcza rodzina lub są zamawiane w aptece przez personel i rozliczane na podstawie imiennych faktur.

REHABILITACJA  DODATKOWA ĆWICZENIA:

       45 MIN  + 1400 zł/umowa 30 dni ( 85 zł/h pobyty krótsze/rozliczane dobowo)

PAKIETY DODATKOWE (od poniedziałku do piątku)

WSPOMAGAJĄCY:

 1.  dwa zabiegi fizykalne wg zaleceń lekarskich
 2. 30 min masaż ręczny niewładnej strony ciała

+ 1000 zł do ceny pakietu podstawowego.

INTENSYWNY-

dostępny wyłącznie za zgodą lekarza i fizjoterapeuty:

 1. ćwiczenia indywidualne metodą PNF 45 min.
 2. stół pionizacyjny z funkcją chodu 30 min
 3. terapia stawów żuchwowo-skroniowych – 30 min.
 4. dwa zabiegi fizykalne wg zaleceń lekarskich
 5.  30 min. masaż ręczny niewładnej strony ciała.

+ 2500 zł do ceny pakietu podstawowego.

pokoje 1 0s0bowe dostępne na życzenie i w miarę możliwości. Opłata dodatkowa +50% ceny podstawowej

 W stanach budzących niepokój, badania podstawowe (krew i mocz)  odbywają się na zlecenie lekarza ośrodka, a są realizowane w laboratorium pobliskiego szpitala i płatne  wg cennika świadczeń diagnostycznych Leśnej Polany na koniec okresu rozliczeniowego. Na Państwa życzenie zorganizujemy bardziej skomplikowane  badania diagnostyczne.  Transport medyczny jest również dodatkowo płatny.

UWAGA:

 1. Stawka za dzień liczona jest od dnia przybycia pacjenta, bez względu na porę. Dzień przyjęcia jest dniem organizacyjnym, w którym Pacjent przechodzi pod całodobową opiekę personelu, otrzymuje zakwaterowanie, posiłki, a także ustalany jest plan jego pobytu oraz rehabilitacji, która rozpoczyna się w drugim dniu pobytu, a kończy w ostatnim. Pacjent opuszcza ośrodek po zrealizowaniu rehabilitacji, o dowolnej porze. Lekarz „Leśnej Polany” zapoznaje się z Pacjentem w ciągu 24 h od dnia przybycia.

 2. Udzielanie informacji osobom bliskim nt. przebiegu pobytu i rehabilitacji następuje wyłącznie w drodze osobistego kontaktu osoby uprawnionej pisemnie przez Pacjenta.  Informacje w drodze telefonicznej nie są udzielane. Administracja ośrodka nie posiada żadnych medycznych danych na temat pobytu Pacjenta, ponieważ nie ma wglądu w gromadzoną na miejscu  dokumentację oraz nie ma codziennej wiedzy o decyzjach personelu medycznego, pielęgniarskiego i fizjoterapeutycznego.

 3. Sugerujemy rodzinom, których bliscy w wyniku choroby lub urazu tracą choćby tymczasową zdolność samodzielnego stanowienia o sobie, rozpoczęcie procedury sądowej w celu ustanowienia opiekuna prawnego oraz uzyskanie zgody sądu  na umieszczenie swojego bliskiego w ośrodku opiekuńczym.
 4. Realizacja na terenie ośrodka diet np. wyłącznie wegetariańskich lub innych z racji przekonań, upodobań czy przyzwyczajeń, zażywanie własnych suplementów, mikstur etc… możliwa jest wyłącznie w porozumieniu i za zgodą lekarza ośrodka, a ich dawkowanie odbywa się przez personel pielęgniarski. Samodzielne zażywanie jakichkolwiek leków czy suplementów, nie zawartych w zleceniach lekarskich, jest zabronione.

Galeria zdjęć       Zapraszamy na film o Leśnej Polanie          Legalność działania            Opinie o nas

KONTAKT

w dni powszednie  8.00 – 17.oo oraz w soboty  10.oo – 16.oo –  TEL: 91 385 67 00, 697 132 444
w dni powszednie 17.00 – 20.oo oraz soboty i niedziele od 16.oo – 19.00TEL: 600 924 107
sekretariat@lesnapolana24.pl