• slidebg1
 • Leśna Polana – Maciej Rozenek – Polecam!
  Polecam! Wyjątkowe miejsce – Leśna Polana – Maciej Rozenek
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

OPIEKA I REHABILITACJA PO UDARZE / URAZIE MÓZGU

Rehabilitacja po udarze mózg

Ważne informacje: Zasady przyjęcia i pobytu

Zaliczki na pobyt

Ze względu na różnorodność zagadnień organizacyjnych, prawnych oraz finansowych, związanych z pobytem w naszym ośrodku, uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi poniżej.

 1. Nadzór lekarski nad prawidłowym przebiegiem pobytu sprawuje specjalista neurolog dr n med. Marta Bott-Olejnik
 2. Oferujemy profesjonalną kontynuację opieki i rehabilitacji po udarze / urazie mózgu – osobom tuż po zakończonym pobycie w szpitalu lub przebywającym już w domu, wymagającym całodobowej opieki pielęgniarki i personelu opiekuńczego, kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz rehabilitacji.
 3. Terapia zajęciowa jest skierowana na ćwiczenia funkcji poznawczych mózgu oraz rehabilitację społeczną. Realizowana jest od poniedziałku do piątku bez limitowanego  czasu pobytu na sali spotkań pod opieką terapeuty
 4. Ośrodek jest perfekcyjnie przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych i stale leżących.
 5. Pacjentów przy ustaleniu ceny pobytu  dzielimy na 2 grupy: oddech samodzielny  i z rurką tracheostomijną.
 6. Przyjmujemy pacjentów z cewnikami, sondami, PEG-iem, rurką tracheostomijną.
 7. Założenie/wymiana cewnika/sondy/rurki tracheostomijnej są usługami dodatkowo płatnymi wg cennika świadczeń dodatkowych.
 8. Założenie PEG’a odbywa się wyłącznie w warunkach szpitalnych, a pacjenci zostają skierowani na ten zabieg przez lekarza ośrodka.
 9. Wymiana rurki tracheostomijnej jest realizowana na terenie ośrodka, wyłącznie przez lekarza anestezjologa i jest usługą dodatkowo płatną wg obowiązującego cennika świadczeń dodatkowych.
 10. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia i konieczności zastosowania procedur medycznych zarezerwowanych do lecznictwa szpitalnego, pacjent kierowany jest do szpitala. Koszt transportu ponosi pacjent. W trakcie pobytu w szpitalu kadra Leśnej Polany nie świadczy usług opieki. W tym czasie nadzór nad pacjentem sprawuje personel szpitalny oraz rodzina.
 11. W przypadku stanu zagrożenia życia wzywane jest pogotowie ratunkowe, a decyzję co do dalszych działań podejmuje zespół pogotowia. O fakcie konieczności wezwania PR rodzina zostanie poinformowana po zakończeniu działań.
 12. Rehabilitacja rozpoczyna się od drugiego dnia pobytu pacjenta i kończy w ostatnim dniu umowy. Realizowana jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dokonujemy zwrotów za dni ustawowo wolne od pracy wypadające w trakcie pobytu (np.święta). Rozliczeniom i zwrotom nie podlega również nieobecność pacjenta na rehabilitacji z jakiegokolwiek powodu (przepustka, pobyt w szpitalu, infekcja). Nie zdarza się odwołanie rehabilitacji przez personel. W przypadku nieobecności fizjoterapeuty prowadzącego jest on zastąpiony czasowo, na okres swojej nieobecności, przez innego fizjoterapeutę.
 13. Ceny nie zawierają kosztu leków, pampersów i środków higieny osobistej. W pampersy i środki higieny specjalistycznej można się zaopatrywać również na terenie Leśnej Polany.
 14. Każdy pobyt wymaga złożenia depozytu w recepcji ośrodka na potrzeby własne pacjenta (np. zakup środków higieny, brakujących leków itp). Pieniądze złożone w depozycie są osobistą gotówką pacjenta. Prosimy nie wpłacać depozytów na konto spółki. Rozliczenie w oparciu o faktury imienne prowadzą pracownicy recepcji.
 15. Politykę zwrotów finansowych za niewykorzystany  pobyt w przypadku przerwania umowy z przyczyn osobistych czy losowych (zgon) określa ściśle umowa cywilno-prawna zawiera w dniu przyjęcia pacjenta.
 16. Oferta obowiązuje od dnia 12.04.2021 roku.

PAKIET PODSTAWOWY

 1. Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z łazienką, łóżkami rehabilitacyjnymi z systemem przywoławczym, TV i WiFi.
 2. 5 posiłków dziennie lub indywidualna dieta (cukrzycowa, wątrobowa)
 3. całodobowa opieka
 4. Nadzór specjalisty neurologa nad prawidłowym przebiegiem pobytu
 5. rehabilitacja indywidualna – ćwiczenia 1 x 45 min. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 6. pomiar temperatury i ciśnienia tętniczego

6800 zł /pobyt 30 dni

z wyłączeniem pacjentów z rurką tracheostomijną, stomią, i/lub rozległymi odleżynami

(240 zł / osobodzień dla pobytów krótszych, przy czym minimalny pobyt w ośrodku to 14 dni)

7200 zł /pobyt 30 dni

PACJENCI Z RURKĄ TRACHEOSTOMIJNĄ I/LUB ROZLEGŁYMI ODLEŻYNAMI, STOMIA

(minimalny pobyt 30 dni)

odleżyny – dodatkowy koszt materiałów wg zaleceń lekarskich – materiał dostarcza rodzina lub są zamawiane w aptece przez personel i rozliczane na podstawie imiennych faktur.

PAKIET ROZSZERZONY

 1. Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z łazienką, łóżkami rehabilitacyjnymi z systemem przywoławczym, TV i WiFi.
 2. 5 posiłków dziennie lub indywidualna dieta (cukrzycowa, wątrobowa)
 3. całodobowa opieka
 4. Nadzór specjalisty neurologa nad prawidłowym przebiegiem pobytu
 5. rehabilitacja indywidualna  ćwiczenia – 2 x 45 min. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 6. masaż niewładnej strony ciała – codziennie 30 min – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 7. 2 x zabiegi fizykalne wg zlecenia lekarskiego – codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 8. pomiar temperatury i ciśnienia tętniczego

CENA 8700 zł/pobyt 30 dni

PAKIETY DODATKOWE (od poniedziałku do piątku):

1.  ĆWICZENIA 45 min :

  1700 zł

2. WSPOMAGAJĄCY:

dwa zabiegi fizykalne wg zaleceń lekarskich
30 min. masaż ręczny niewładnej strony ciała

1000 zł

3. UZUPEŁNIAJĄCY  (za zgodą lekarza)

 1. stół pionizacyjny z funkcją chodu 30 min. codziennie od poniedziałku do piątku
 2. terapia stawów żuchwowo-skroniowych – 30 min. co 2 dni

 1400 zł

4. CEREBROLIZYNA – WLEWY LECZNICZE (ciągłe, za zgodą lekarza)

 30 ml dziennie –  14 dni  –  1700 zł

 30 ml dziennie  – 21 dni –  2300 zł

 40 ml dziennie –  14 dni  –  2300 zł

 40 ml dziennie  – 21 dni –  3500 zł

Wlewy z cerebrolizyny wymagają powtórzenia. Powinny się odbywać w minimum  3-4 cyklach. Przerwa pomiędzy cyklami wynosi dokładnie tyle ile wynosi wlew (14 lub 21 dni)

pokoje 1 osobowe dostępne na życzenie i w miarę możliwości. Opłata dodatkowa +50% ceny podstawowej

W stanach budzących niepokój, badania podstawowe (krew i mocz) odbywają się na zlecenie lekarza ośrodka, a są realizowane w laboratorium pobliskiego szpitala i płatne wg cennika świadczeń diagnostycznych Leśnej Polany na koniec okresu rozliczeniowego. Na Państwa życzenie zorganizujemy bardziej skomplikowane badania diagnostyczne. Transport medyczny jest również dodatkowo płatny.

UWAGA:

 1. Dzień przyjęcia jest dniem organizacyjnym, w którym Pacjent przechodzi pod całodobową opiekę personelu, otrzymuje zakwaterowanie, posiłki, a także ustalany jest plan jego pobytu oraz rehabilitacji, która rozpoczyna się w drugim dniu pobytu, a kończy w ostatnim. Pacjent opuszcza ośrodek po zrealizowaniu rehabilitacji, o dowolnej porze. Lekarz „Leśnej Polany” zapoznaje się z Pacjentem w ciągu 24h od dnia przybycia.
 2. Udzielanie informacji osobom bliskim nt. przebiegu pobytu i rehabilitacji następuje wyłącznie w drodze osobistego kontaktu osoby uprawnionej pisemnie przez Pacjenta. Informacje w drodze telefonicznej nie są udzielane. Administracja ośrodka nie posiada żadnych medycznych danych na temat pobytu Pacjenta, ponieważ nie ma wglądu w gromadzoną na miejscu dokumentację oraz nie ma codziennej wiedzy o decyzjach personelu medycznego, pielęgniarskiego i fizjoterapeutycznego.
 3. Sugerujemy rodzinom, których bliscy w wyniku choroby lub urazu tracą choćby tymczasową zdolność samodzielnego stanowienia o sobie, rozpoczęcie procedury sądowej w celu ustanowienia opiekuna prawnego oraz uzyskanie zgody sądu  na umieszczenie swojego bliskiego w ośrodku opiekuńczym.
 4. Realizacja na terenie ośrodka diet np. wyłącznie wegetariańskich / wegańskich lub innych z racji przekonań, upodobań czy przyzwyczajeń, zażywanie własnych suplementów, mikstur etc… możliwa jest wyłącznie w porozumieniu i za zgodą lekarza ośrodka, a ich dawkowanie odbywa się przez personel pielęgniarski. Samodzielne zażywanie jakichkolwiek leków czy suplementów, nie zawartych w zleceniach lekarskich, jest zabronione. Personel nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne przyjmowanie leków dostarczonych/pozostawionych przez rodzinę bez wiedzy i zgody personelu.
Galeria zdjęć   Zapraszamy na film o Leśnej Polanie   Legalność działania   Opinie o nas

KONTAKT

w dni powszednie 8.00 – 17.oo oraz w soboty  10.oo – 16.oo – tel: 91 385 67 00, 697 132 444
w dni powszednie 17.00 – 20.oo oraz soboty i niedziele od 16.oo – 19.00tel: 600 924 107
sekretariat@lesnapolana24.pl