• slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

OPIEKA I REHABILITACJA PO UDARZE/URAZIE MÓZGU

Zrzut ekranu 2015-04-21 o 21.31.34

Ważne informacje: Zasady przyjęcia i pobytu pacjenta.

Ze względu na różnorodność zagadnień  organizacyjnych,  prawnych oraz finansowych, związanych z pobytem w naszym ośrodku, uprzejmie  prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi poniżej.

 1. Pacjenci otoczeni są opieką lekarza neurologa i lekarza internisty.
 2. Oferujemy profesjonalną kontynuację opieki i rehabilitacji po udarze mózgu – tuż po zakończonym pobycie w szpitalu lub przebywającym już w domu, osobom  wymagającym nadzoru lekarza neurologa, całodobowej opieki pielęgniarek i opiekunek medycznych, wizyt lekarza internisty, kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz rehabilitacji.
 3. Terapia zajęciowa skierowana na ćwiczenia funkcji poznawczych mózgu – nielimitowany czas pobytu na sali spotkań pod opieką terapeuty
 4. Ośrodek jest perfekcyjnie przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych i stale leżących.
 5. Pacjentów dzielimy ze względu na ich różny  stan zdrowia i sprawności , na grupę A, B, C – różnicując cenę pobytu ze względu na różny zakres świadczonych usług opieki podstawowej
 6. Przyjmujemy pacjentów z cewnikami, sondami, PEG- iem, rurką tracheostomijną.
 7.  Założenie/wymiana cewnika/sondy są  usługami dodatkowo płatnymi – ceny podano poniżej.
 8. Założenie rurki tracheostomijnej odbywa się wyłącznie w warunkach szpitalnych, a pacjenci zostają skierowani na  ten zabieg przez lekarza ośrodka.
 9. Wymiana  rurki tracheostomijnej jest realizowana na terenie ośrodka, wyłącznie przez lekarza anestezjologa i podlega dodatkowej opłacie – cenę podano poniżej.
 10. Założenie PEG’a odbywa się wyłącznie w warunkach szpitalnych, a pacjent jest kierowany przez lekarza ośrodka.
 11. Pobyty poniżej 30 dni rozliczane są wg stawek dziennych podanych w nawiasach poniżej, przy czym  minimalny pobyt w ośrodku to 14 dni.
 12. Rehabilitacja rozpoczyna się od drugiego dnia pobytu pacjenta i kończy w ostatnim dniu umowy. Realizowana jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Ceny nie zawierają kosztu leków, pampersów i specjalistycznych środków higieny osobistej.
 14. Cennik obowiązuje od dnia 12 września 2017 roku.

ŚWIADCZENIA

POBYT Z WYŻYWIENIEM, Z CAŁODOBOWĄ OPIEKĄ  oraz  NADZOREM LEKARSKIM  plus REHABILITACJA :

 1. Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z łazienką, łóżkami rehabilitacyjnymi z systemem przywoławczym, TV i WiFi.
 2. 5 posiłków dziennie lub indywidualna dieta (cukrzycowa, wątrobowa)
 3. całodobowa opieka
 4.  lekarz neurolog – 1 x w tygodniu
 5. obchód internistyczny 2 x w miesiącu
 6. rehabilitacja grupowa (2 osoby na 1 fizjoterapeutę) – 60 min. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy albo rehabilitacja indywidualna – 45 min. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wg wyboru zleceniodawcy
 7.  pomiar temperatury i ciśnienia tętniczego
 8. nielimitowane napoje ciepłe (kawa, herbata) i woda

GRUPA A

Pacjent  poruszający się samodzielnie lub  przy pomocy sprzętu (kule, balkonik) albo poruszający się na wózku inwalidzkim, mogący ćwiczyć na sali rehabilitacyjnej (z cewnikiem lub bez).

 4800 zł/pobyt 30 dni 

z rehabilitacją (ćwiczenia)  60 min dziennie od poniedziałku do piątku –  w grupie 2-3 osobowej

( 170 zł/doba dla pobytów krótszych)

5300/pobyt  30 dni 

z rehabilitacją  indywidualną (ćwiczenia) 45 min dziennie od poniedziałku do piątku

( 190 zł/doba dla pobytów krótszych)

Wyboru pomiędzy rehabilitacją indywidualną, a grupową dokonuje Zleceniodawca

GRUPA B

 Pacjent leżący  z cewnikiem lub bez, z sondą/PEG lub bez, wyłącznie do rehabilitacji indywidualnej.

5800 zł/pobyt 30 dni

z rehabilitacją indywidualną (ćwiczenia) 45 min od poniedziałku do piątku 

( 210 zł/doba dla pobytów krótszych)

odleżyny – dodatkowy koszt materiałów wg zaleceń lekarskich – materiał dostarcza rodzina lub są zamawiane w aptece przez personel i rozliczane na podstawie imiennych faktur.

GRUPA C

 Pacjent leżący  z cewnikiem lub bez, z sondą/PEG lub bez, z RURKĄ TRACHEOSTOMIJNĄ, wyłącznie do rehabilitacji indywidualnej.

6000 zł/pobyt 30 dni

z  rehabilitacją indywidualną  (ćwiczenia) 45 min od poniedziałku do piątku 

( 230 zł/doba dla pobytów krótszych)

 odleżyny – dodatkowy koszt materiałów wg zaleceń lekarskich – materiał dostarcza rodzina lub są zamawiane w aptece przez personel i rozliczane na podstawie imiennych faktur.

REHABILITACJA DODATKOWA:

Grupowa (60 min)  + 800 zł/30 dni ( 40 zł/h pobyty krótsze) -tylko pacjenci grupy A

Indywidualna (45 min) + 1100 zł/30 dni ( 60 zł/h pobyty krótsze) – pacjenci grupy A na życzenie oraz B i C z konieczności

DODATKOWY PAKIET INDYWIDUALNEJ, INTENSYWNEJ REHABILITACJI

dla wszystkich grup pacjentów – zabiegi od poniedziałku do piątku

 1. ćwiczenia indywidualne metodą PNF 45 min.
 2. stół pionizacyjny z funkcją chodu 30 min
 3. terapia stawów żuchwowo-skroniowych – 30 min.
 4. 2 zabiegi fizykalne wg zaleceń lekarskich
 5. codzienny 20 min. masaż ręczny niewładnych kończyn – jedna strona ciała

+ 2000 zł do ceny pakietu podstawowego.

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE

 • założenie cewnika po raz pierwszy na podstawie zlecenia lekarskiego – 100 zł ( z materiałem)
 • każdorazowa wymiana cewnika – 50 zł ( z materiałem)
 • usunięcie cewnika – 0 zł
 • założenie sondy po raz pierwszy na podstawie zlecenia lekarskiego – 100 zł
 • każdorazowa wymiana sondy   – 50 zł (z materiałami)
 • wymiana rurki tracheostomijnej  przez lekarza anestezjologa – 250 zł ( z materiałem)
 • kroplówki ( w razie konieczności) – koszt odpowiedniej kroplówki wg faktury imiennej wystawionej przez aptekę (może dostarczyć rodzina)
 • badania laboratoryjne wg cennika badań laboratoryjnych ośrodka
 • konsultacje lekarzy specjalistów    (chirurg, ortopeda, neurochirurg, okulista, laryngolog, psychiatra, ginekolog, dermatolog)  realizowane na terenie ośrodka – 150 zł
 • fryzjer, podolog – wg stawek usługodawców, rozliczane z depozytu, na podstawie paragonu usługodawcy
 • zabiegi  z zakresu rehabilitacji (fizykalne, masaże, hydromasaż) dostępne są na życzenie i za zgodą lekarza – rozliczane wg cennika zabiegów rehabilitacyjnych
 • logopeda – 75 zł/45 minut
 • pokoje 1 0s0bowe dostępne na życzenie i w miarę możliwości. Opłata dodatkowa +50% ceny pakietu

 Zmiana stanu pacjenta, tak polepszenie jak i pogorszenie,  skutkuje zmianą świadczeń dodatkowych, wyrażoną w aneksie do umowy.

W stanach budzących niepokój, badania podstawowe (krew i mocz)  odbywają się na zlecenie lekarza ośrodka, a są realizowane w laboratorium pobliskiego szpitala i płatne  wg cennika świadczeń diagnostycznych Leśnej Polany na koniec okresu rozliczeniowego. Na Państwa życzenie zorganizujemy bardziej skomplikowane  badania diagnostyczne, za które  rozliczenie następuje wg stawek wykonawcy. Transport medyczny jest również dodatkowo płatny.

UWAGA:

 1. Stawka za dzień liczona jest od dnia przybycia pacjenta, bez względu na porę. Dzień przyjęcia jest dniem organizacyjnym, w którym Pacjent przechodzi pod całodobową opiekę personelu, otrzymuje zakwaterowanie, posiłki, a także ustalany jest plan jego pobytu oraz rehabilitacji, która rozpoczyna się w drugim dniu pobytu, a kończy w ostatnim. Pacjent opuszcza ośrodek po zrealizowaniu rehabilitacji, o dowolnej porze. Lekarz „Leśnej Polany” zapoznaje się z Pacjentem w ciągu 24 h od dnia przybycia.

 2. Udzielanie informacji osobom bliskim nt. przebiegu pobytu i rehabilitacji następuje wyłącznie w drodze osobistego kontaktu osoby uprawnionej czyli wskazanej przy podpisaniu umowy w druku Osoby Uprawnione do Kontaktu, stanowiącego integralną część umowy. Informacje w drodze telefonicznej nie są udzielane. Administracja ośrodka nie posiada żadnych medycznych danych na temat pobytu Pacjenta, ponieważ nie ma wglądu w gromadzoną na miejscu  dokumentację oraz nie ma codziennej wiedzy o decyzjach personelu medycznego, pielęgniarskiego i fizjoterapeutycznego.

 3. Pacjenci przebywający w ośrodku powyżej 90 dni, zostają zgłoszenie do obowiązkowego meldunku na pobyt czasowy pod adresem ośrodka.
 4. Sugerujemy rodzinom, których bliscy w wyniku choroby lub urazu tracą choćby tymczasową zdolność samodzielnego stanowienia o sobie, rozpoczęcie procedury sądowej w celu ustanowienia opiekuna prawnego oraz uzyskanie zgody sądu  na umieszczenie swojego bliskiego w ośrodku opiekuńczym.
 5. Realizacja na terenie ośrodka diet np. wyłącznie wegetariańskich lub innych z racji przekonań, upodobań czy przyzwyczajeń, zażywanie własnych suplementów, mikstur etc… możliwa jest wyłącznie w porozumieniu i za zgodą lekarza ośrodka, a ich dawkowanie odbywa się przez personel pielęgniarski. Samodzielne zażywanie jakichkolwiek leków czy suplementów, nie zawartych w zleceniach lekarskich, jest zabronione.

Galeria zdjęć       Zapraszamy na film o Leśnej Polanie          Legalność działania            Opinie o nas

KONTAKT

w dni powszednie  8.00 – 17.oo oraz w soboty  10.oo – 16.oo –  TEL: 91 385 67 00, 697 132 444
w dni powszednie 17.00 – 20.oo oraz soboty i niedziele od 16.oo – 19.00TEL: 600 924 107
sekretariat@lesnapolana24.pl